Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2015 » March (Page 6)

No Matter What

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 11/03/2015

Sống Với Thánh Kinh: 11/03/2015 Lu-ca 20:27-40Bên Kia Cái Chết “Vậy, Ngài không phải là Đức Chúa Trời của kẻ chết, nhưng của người sống; vì đối với Ngài, tất cả đều đang sống” (câu 38). Câu hỏi suy ngẫm: Lý do nào những người Sa-đu-sê đưa ra câu hỏi này với Chúa? Chúa dạy sự sống lại khác sự sống hiện tại ra sao? Cách sống của bạn ra sao khi biết mình sẽ sống lại trong con người mới? Một lần nữa, những ngườ ...

Read more

Thanh Hữu: Vết Sẹo Phục Sinh

Vết Sẹo Phục Sinh "Hãy đặt ngón tay con vào đây và xem hai bàn tay Ta. Hãy lấy tay đặt vào hông Ta! Đừng nghi ngờ, nhưng hãy tin!" (Giăng 20:27 BDM) Chúa phục sinh, hông còn in vết sẹo Tay Ngài còn cộm nổi những dấu đinh 1 Con cảm nhận sự hy sinh thánh thiện Ôi thâm sâu, sâu hơn biển Thái Bình. Chúa phục sinh, mặt còn hôi nước miếng? 2 Má còn bầm vết tát quân thù xưa? 3 Con nhìn Chúa cảm thông trong yên lặn ...

Read more

Nơi Đồi Gô-tha

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 10/03/2015

Sống Với Thánh Kinh: 10/03/2015 Lu-ca 20:20-26Hướng Về Thập Tự Giá “Vậy thì của Sê-sa hãy trả lại cho Sê-sa, của Đức Chúa Trời, hãy trả lại cho Đức Chúa Trời” (câu 25). Câu hỏi suy ngẫm: Những thám tử đặt câu hỏi với Chúa Giê-xu với mục đích gì? Chúa muốn nói gì khi trả lời họ trong câu 24, 25? Bạn có thay đổi nào khi suy nghĩ về sự hy sinh của Chúa cho bạn hôm nay? Các thầy tế lễ cả và thầy thông giáo muốn ...

Read more

Ngài Không Đáp Lại Một Lời

Ngài không đáp lại một lời (Ma-thi-ơ 27:14) Chúa Giê-xu chẳng bao giờ chậm trễ trong việc ban lời chúc phước cho con người nhưng Ngài đã không chịu nói một lời nào để tự bào chữa. “Chưa hề có ai nói như người nầy,” mà cũng chưa từng có ai giữ im lặng như Ngài. Phải chăng thái độ im lặng kỳ lạ nầy là dấu hiệu bày tỏ sự tự nguyện hi sinh trọn vẹn của Ngài? Phải chăng điều đó chứng minh rằng Ngài không muốn th ...

Read more

Jesus, Draw Me Close

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 09/03/2015

Sống Với Thánh Kinh: 09/03/2015 Ma-la-chi 2:13-16Tội Ngoại Tình và Ly Dị “Vả, hơi sống của Đức Chúa Trời dù có dư dật, chỉ làm nên một người mà thôi. Nhưng vì sao chỉ làm một người? Ấy là vì tìm một dòng dõi thánh. Vậy các ngươi khá cẩn thận trong tâm thần mình; chớ đãi cách phỉnh dối với vợ mình lấy lúc tuổi trẻ” (câu 15). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Đức Chúa Trời không nhậm của lễ của dân chúng dâng lên? Kh ...

Read more

Huyết Chiến Con Bôi Sạch Lòng

Tựa đề: Huyết Chiên Con Nguyên tác: Are You Washed in the Blood? Lời: Elisha A. Hoffman Nhạc: Elisha A. Hoffman Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài Số 184 [divide style="2"] [one_half] Are You Washed in the Blood?1. Have you been to Jesus for the cleansing pow’r?Are you washed in the blood of the Lamb?Are you fully trusting in His grace this hour?Are you washed in the blood of the Lamb?Refrain:Are yo ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 08/03/2015

Sống Với Thánh Kinh: 08/03/2015 Thi Thiên 118:15-21Luôn Nức Tiếng Vui Mừng “Trong trại người công bình có tiếng vui mừng cứu rỗi: Tay hữu Đức Giê-hô-va làm việc cả thể” (câu 15). Câu hỏi suy ngẫm: Thi Thiên này cho biết gì về Đức Giê-hô-va? Chúa sửa phạt người Ngài yêu với mục đích nào? Bạn đã và đang kinh nghiệm những việc lớn lao cũng như sự sửa phạt của Chúa ra sao? Bạn được nhắc nhở cần có thái độ nào ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top