Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2015 » March (Page 4)

Mục sư Billy Graham: Thập Tự

Asheville, North Carolina: Trong dịp Mục sư Billy Graham kỷ niệm sinh nhật lần thứ 95 vào ngày 7/11/2013,  Hội Truyền Giáo Billy Graham  (Billy Graham Evangelistic Association - BGEA) đã phổ biến video “The Cross ” để công bố một sứ điệp, mà một số nhà báo cho rằng có lẽ đây là sứ điệp cuối cùng của Mục sư Billy Graham cho công chúng. Trong video Thập Tự, Mục sư Billy Graham nhắc người nghe rằng q ...

Read more

Thánh Ca: I Stand Amazed – Tình Yêu Diệu Kỳ

Tựa đề: Tình Yêu Diệu Kỳ Nguyên tác: I Stand Amazed (1905) Nhạc và lời: Charles H. Gabriel Lời Việt: Vĩnh Phúc Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Bài Số 79 [divide style="2"] [one_half] I Stand Amazed (1905) Charles H. Gabriel 1. I stand amazed in the presence Of Jesus the Nazarene, And I wonder how he could love me, A sinner, condemned, unclean. Refrain: How marvelous! How wonderful! And my song shall ev ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 19/03/2015

Sống Với Thánh Kinh: 19/03/2015 2 Các Vua 6:24-33Người Lãnh Đạo Thiếu Trách Nhiệm “Hãy xé lòng các ngươi, và đừng xé áo các ngươi. Khá trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi; vì Ngài là nhân từ và hay thương xót, chậm giận và giàu ơn, đổi ý về sự tai vạ” (Giô-ên 2:13). Câu hỏi suy ngẫm: Căn cứ những dữ kiện trong phân đoạn Kinh Thánh này, nhận định vai trò lãnh đạo của vua Ít-ra-ên. Theo bạn, mục đí ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 4:32-37

Cùng Học Kinh Thánh Công Vụ 4:32-37 Câu Hỏi Gợi Ý Có những phước hạnh nào đang xảy ra tại Hội Thánh của bạn?  Bạn đã góp phần gì cho kết quả này? Câu Hỏi Thảo Luận Hiện trạng của cộng đồng tín hữu lúc đó như thế nào (4:32)? Tại sao mọi người trong Hội Thánh lúc đó có thể chia sẻ mọi nhu cầu cho nhau?  Tại sao điều này khó thực hiện trong thời đại ngày nay? Xin cho biết có bao nhiêu người được đầy dẫy Đức Th ...

Read more

Thánh Ca: The Old Rugged Cross

...

Read more

Thánh Ca: Huyền Thoại Chiếc Mão Triều Gai Hồng

Tựa đề: Huyền Thoại Chiếc Mão Triều Gai Hồng (1973) Nguyên Tác: Crown of Roses/A Legend of the Crown Nhạc: Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1840 - 1893) Lời Anh: Geoffrey Dearmer Lời Việt: Vũ Đức Nghiêm Trình bày: Choir of King's College [divide style="2"] [one_half] A Legend of the Crown Geoffrey Dearmer 1. When Jesus Christ was yet a child, He had a garden small and wild, Wherein He cherished roses fair, And wov ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 18/03/2015

Sống Với Thánh Kinh: 18/03/2015 2 Các Vua 6:18-23Chiến Thắng Bằng Sự Cầu Nguyện “Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho. Bởi vì, hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; ai gõ cửa thì được mở” (Ma-thi-ơ 7:7, 8). Câu hỏi suy ngẫm: Hai lần cầu nguyện của Tiên tri Ê-li-sê cho thấy ông chiến đấu với quân đội Sy-ri theo chiến thuật nào? Tại sao ông ngăn không cho vua Ít-ra-ên giết hại tù binh? Kết q ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 17/03/2015

Sống Với Thánh Kinh: 17/03/2015 2 Các Vua 6:8-17Nhìn Bằng Mắt Đức Tin “Đoạn, Ê-li-sê cầu nguyện mà rằng: Đức Giê-hô-va ôi, xin mở mắt kẻ tôi tớ tôi, để nó thấy được. Đức Giê-hô-va mở mắt người ra, thì người thấy núi đầy những ngựa và xe bằng lửa ở xung quanh Ê-li-sê” (câu 17). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao vua Sy-ri thất bại trong chiến thuật phục kích quân Ít-ra-ên? Vua Sy-ri đã phản ứng thế nào? Tại sao đầy t ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 16/03/2015

Sống Với Thánh Kinh: 16/03/2015 2 Các Vua 6:1-7Đức Chúa Trời trong Sinh Hoạt Đời Thường “Người của Đức Chúa Trời hỏi rằng: Nó rớt ở đâu? Người chỉ chỗ cho. Ê-li-sê bèn chặt một khúc cây quăng xuống tại chỗ đó, làm cho lưỡi rìu nổi lên” (câu 6). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao các môn đệ muốn dời trường học qua bờ sông Giô-đanh? Sự việc Tiên tri Ê-li-sê cùng đi với học trò mình và ông quan tâm tìm lại lưỡi rìu bị ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 15/03/2015

Sống Với Thánh Kinh: 15/03/2015 Thi Thiên 118:22-29Mừng Rỡ và Vui Vẻ Mỗi Ngày “Này là ngày Đức Giê-hô-va làm nên, chúng tôi sẽ mừng rỡ và vui vẻ trong ngày ấy” (câu 24). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Giê-hô-va đã thực hiện điều lớn và lạ lùng nào (câu 22)? Điều lớn và lạ lùng đó chỉ về ai (Ma-thi-ơ 21:42)? Phân đoạn này mô tả sự giải cứu của Đức Chúa Trời như thế nào? Câu 27, 28 cho thấy điều gì nơi con dân Chúa? ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top