Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2015 » March (Page 3)

Sống Với Thánh Kinh: 24/03/2015

Sống Với Thánh Kinh: 24/03/2015 Ê-sai 42:10-25Loại Đầy Tớ Nào? “Chủ nói với người rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi” (Ma-thi-ơ 25:21). Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Ê-sai đã hát lên bài ca chúc tụng Chúa như thế nào? Người đầy tớ mù và điếc trong câu 19 là ai? Tân Ước nhấn mạnh về vai tr ...

Read more

Nick Vujicic Thuyết Trình Tại Đài Truyền Hình TPHCM

Nick Vujicic Thuyết Trình Tại Đài Truyền Hình TPHCM Theo tin từ Việt Nam, ngày 21/3/2015 Nick Vujicic đã trở lại Việt Nam.  Nick Vujicic là một nhà truyền giảng Tin Lành người Úc, đang sống tại Hoa Kỳ.  Nick Vujicic đến Việt Nam lần này để làm diễn giả cho chương trình Tỏa Sáng Nghị Lực Việt 2015 kéo dài từ ngày 22-25/2015. Chủ đề của chương trình Tỏa Sáng Nghị Lực Việt năm 2015 là Nick, Bạn và Tôi.  Trong ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/03/2015

Sống Với Thánh Kinh: 23/03/2015 Ê-sai 42:1-9Thầy Tế Lễ, Tiên Tri, và Vua “Này, đầy tớ Ta đây, là kẻ Ta nâng đỡ; là kẻ Ta chọn lựa, là kẻ mà linh hồn Ta lấy làm đẹp lòng. Ta đã đặt Thần Ta trên Người, Người sẽ tỏ ra sự công bình cho các Dân Ngoại” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: “Đầy tớ Ta” mà Đức Chúa Trời nói đến ở đây là ai? Người đầy tớ này như thế nào và sẽ làm những gì? Những điều mà người đầy tớ này làm đã ...

Read more

Via Dolorosa – Violin

...

Read more

Huyết Chúa Mầu Nhiệm

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/03/2015

Sống Với Thánh Kinh: 22/03/2015 Thi Thiên 119:1-8Người Được Phước “Phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình, đi theo luật pháp của Đức Giê-hô-va” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Ai là người được phước (câu 1-2)? Tìm những từ có nghĩa tương tự với từ “luật pháp” trong phân đoạn Kinh Thánh này. Những phước hạnh nào mà người chú tâm giữ luật pháp của Chúa sẽ nhận được (câu 3, 6, 7)? Bạn có kinh nghiệm ...

Read more

Con Đường Thập Giá

Mời bạn đọc lắng nghe chương trình Phát Thanh Tin Lành tuần này.  Xin vui lòng bấm vào tựa đề và nút play để nghe. 2015    03/17/2015 Con Đường Thập Giá 03/10/2015 Mùa Chay 02/27/2015 Muối và Ánh Sáng 02/23/2015 Bát Phúc Lâm Môn 02/16/2015 Mới Hay Cũ 02/09/2015 Tết 02/02/2015 Hoa Đào Nở 27/01/2015 Ưu Tiên Trong Đời Sống 20/01/2015 Tái Sinh 13/01/2015 Tình Yêu Của Đức Chúa Trời 06/01/2015 Hành Trình Trong Cu ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/03/2015

Sống Với Thánh Kinh: 21/03/2015 2 Ti-mô-thê 2:22-26Lời Khuyên cho Đầy Tớ Chúa “Vả, đầy tớ của Chúa không nên ưa sự tranh cạnh; nhưng phải ở tử tế với mọi người, có tài dạy dỗ, nhịn nhục” (câu 24). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô khuyên Mục sư Ti-mô-thê nói riêng và những đầy tớ Chúa nói chung nên tránh những điều nào và nên làm những điều nào? Tại sao? Ngày nay, nếu tất cả tôi con Chúa sống đúng như Lời Chú ...

Read more

Here at Your Table

Tựa đề: Nơi Bàn Tiệc Thánh Nguyên tác: Here at Your Table Nhạc và lời: David T. Clydesdale (2004) Lời Việt: Siôn (2015) ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 20/03/2015

Sống Với Thánh Kinh: 20/03/2015 2 Ti-mô-thê 2:20-21Chiếc Bình Quý Trọng “Vậy, ai giữ mình cho khỏi những điều ô uế đó, thì sẽ như cái bình quý trọng, làm của thánh, có ích cho chủ mình và sẵn sàng cho mọi việc lành” (câu 22). Câu hỏi suy ngẫm: Hình ảnh ngôi nhà lớn, bình vàng và bình bạc, bình gỗ và bình đất chỉ về gì? Tại sao trong Nhà Chúa có sự hiện diện của bình sang lẫn bình hèn? Cơ Đốc nhân thật cần l ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top