Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2015 » March (Page 2)

Cuộc Đời Đức Chúa Jesus: Chúa Ngự Vào Giê-ru-sa-lem Cách Khải Hoàn

Chúa Ðược Xức Dầu Sáu ngày trước Lễ Vượt Qua, Ðức Chúa Jesus đến Bê-tha-ni, làng của La-xa-rơ, người Ngài đã khiến sống lại từ cõi chết. Người ta dọn tiệc đãi Ngài tại đó. Ma-thê hầu bàn và La-xa-rơ là một trong những người ngồi cùng bàn với Ngài. Ma-ry lấy một cân dầu cam tùng nguyên chất rất quý giá xức chân Ðức Chúa Jesus, và lau chân Ngài bằng tóc nàng. Mùi dầu thơm ngào ngạt tỏa ra khắp nhà. Nhưng Giu- ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/03/2015

Sống Với Thánh Kinh: 28/03/2015 Giăng 16:16-33Nỗi Buồn Trở Nên Vui Mừng “Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, các ngươi sẽ khóc lóc, than vãn, còn người đời sẽ mừng rỡ; các ngươi sẽ ở trong sự lo buồn, nhưng sự lo buồn các ngươi sẽ đổi làm vui vẻ” (câu 20). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu đã nói gì với các môn đệ? Họ hiểu điều Chúa Giê-xu nói như thế nào? Tại sao các môn đệ buồn rầu? Chúa Giê-xu đã dùng ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/03/2015

Sống Với Thánh Kinh: 27/03/2015 Ê-sai 44:1-23Trở Lại Cùng Đức Chúa Trời “Ta đã xóa sự phạm tội ngươi như mây đậm, và tội lỗi ngươi như đám mây. Hãy trở lại cùng Ta, vì Ta đã chuộc ngươi” (câu 22). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời đã làm gì cho dân Ngài? Một lần nữa, Tiên tri Ê-sai nói gì về hình tượng và những người làm ra hình tượng? Có lời hứa hay phước hạnh nào dành cho bạn khi đọc phân đoạn này? Trong ph ...

Read more

Cuộc Đời Đức Chúa Jesus: Hành Trình Đến Jerusalem

Có một nhân vật quan trọng là La-xa-rơ ở Bê-tha-ni, tại làng của Ma-ri và chị nàng là Ma-thê, bị bệnh. Ma-ri là người đã xức dầu thơm cho Chúa và dùng tóc mình lau chân Ngài.  Chính anh cô là La-xa-rơ đang bệnh; vì thế, hai chị em nhờ người đến thưa với Ngài: “Lạy Chúa! Người Chúa yêu mến đang bệnh.” Nhưng khi Đức Chúa Jesus nghe điều nầy, Ngài nói: “Bệnh nầy không dẫn đến chết nhưng vì vinh quang của Đức C ...

Read more

Thống Khổ

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/03/2015

Sống Với Thánh Kinh: 26/03/2015 Ê-sai 43:14-28Một Việc Mới “Này, Ta sắp làm một việc mới, việc này sẽ hiện ra ngay; các ngươi há chẳng biết sao? Ấy là Ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng, và khiến những sông chảy trong nơi sa mạc” (câu 19). Câu hỏi suy ngẫm: Những người Giu-đa vào thời Tiên tri Ê-sai hiểu “việc mới” Đức Chúa Trời sẽ làm là việc gì? Ngày nay chúng ta hiểu “việc mới” này như thế nào? Việ ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 5:1-16

Cùng Học Kinh Thánh Công Vụ 5:1-16 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn nói dối với Chúa hay không?  Tại sao? Chuyện gì đã xảy ra? Câu Hỏi Thảo Luận A-na-nia và Sa-phi-ra đã làm gì (5:1-2)?  Phi-e-rơ trách A-na-nia điều gì (5:3)?  A-na-nia và Sa-phi-ra có cần phải bán ruộng để dâng cho Hội Thánh hay không? Tội lỗi của họ là gì (5:4)? Động lực nào khiến họ hành động như vậy?  Kết quả ra sao?  Phản ứng của những ngườ ...

Read more

Phim Mới: Killing Jesus

Phim Mới: Killing Jesus Trong mùa Phục Sinh năm nay, một số bộ phim mới dựa trên những ký thuật trong Kinh Thánh sẽ được công chiếu.  Một trong những bộ phim đó là Killing Jesus do đài truyền hình National Geographic Channel thực hiện.  Phim Killing Jesus được dàn dựng dựa trên tác phẩm Killing Jesus: A History do Bill O’Reilly và Martin Dugard viết.  Sách được Henry Holt and Company xuất bản vào ngày 23/9/ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/03/2015

Sống Với Thánh Kinh: 25/03/2015 Ê-sai 43:1-13Không Có Chúa Cứu Thế Nào Khác “Đức Giê-hô-va phán: Các ngươi là kẻ làm chứng Ta, và là đầy tớ Ta đã chọn, hầu cho các ngươi được biết và tin Ta, và hiểu rằng Ta là Chúa! Chẳng có Đức Chúa Trời nào tạo thành trước Ta, và cũng chẳng có sau Ta nữa. Ấy chính Ta, chính Ta là Đức Giê-hô-va, ngoài Ta không có Cứu Chúa nào khác” (câu 10, 11). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa ...

Read more

I Believe

I Believe One day I'll hear The laugh of children In a world where war has been banned. One day I'll see Men of all colours Sharing words of love and devotion. Stand up and feel The Holy Spirit Find the power of your faith. Open your heart To those who need you In the name of love and devotion. Yes, I believe. I believe in the people Of all nations To join and to care For love. I believe in a world Where li ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top