Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2015 » February (Page 8)

Sweet Jesus

...

Read more

Hoa Đào Nở

Mời bạn đọc lắng nghe chương trình Phát Thanh Tin Lành tuần này.  Xin vui lòng bấm vào tựa đề và nút play để nghe. 2015    02/02/2015 Hoa Đào Nở 27/01/2015 Ưu Tiên Trong Đời Sống 20/01/2015 Tái Sinh 13/01/2015 Tình Yêu Của Đức Chúa Trời 06/01/2015 Hành Trình Trong Cuộc Sống 31/12/2014 Bước Vào Năm Mới Tài liệu: www.tinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 07/02/2015

Sống Với Thánh Kinh: 07/02/2015 Ê-phê-sô 6:18-20Sức Mạnh Cầu Nguyện, Cầu Thay “Cũng hãy vì tôi mà cầu nguyện, để khi tôi mở miệng ra, Chúa ban cho tôi tự do mọi bề, bày tỏ lẽ mầu nhiệm của đạo Tin Lành” (Ê-phê-sô 6:19). Câu hỏi suy ngẫm: Có đủ các khí giới của Đức Chúa Trời nhưng thiếu cầu nguyện, cầu thay thì sẽ thế nào? Nếu chỉ cầu nguyện mà không trang bị các khí giới khác thì sao? Xin giải thích câu 18. ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 06/02/2015

Sống Với Thánh Kinh: 06/02/2015 1 Các Vua 17:1; 18:42-45Vũ Khí Cầu Nguyện “Ê-li vốn là người yếu đuối như chúng ta. Người cầu nguyện cố xin cho đừng mưa, thì không mưa xuống đất trong ba năm rưỡi. Đoạn người cầu nguyện lại, trời bèn mưa, và đất sinh sản hoa màu” (Gia-cơ 5:17-18). Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Ê-li sống trong thời đại nào? Nhờ đâu ông được đứng vững vàng và đắc thắng trong trận chiến thuộc linh ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Nhướng Mắt Lên

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 05/02/2015

Sống Với Thánh Kinh: 05/02/2015 Hê-bơ-rơ 4:12Gươm của Chúa Thánh Linh “Vì Lời Đức Chúa Trời là Lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng.” Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả Hê-bơ-rơ đã nêu hai đặc điểm nào của Lời Đức Chúa Trời? Lời Chúa là Gươm Thánh Linh có tác động thế nào trong lòng của con người? Sự vâng phục Lời Chúa đem lạ ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 2:37-47

Cùng Học Kinh Thánh Công Vụ 2:37-47 Câu Hỏi Gợi Ý Lần cuối cùng bạn đã giới thiệu Chúa cho người khác là lúc nào?  Chuyện gì đã xảy ra? Ai là người cộng tác với bạn vào lúc đó? Câu Hỏi Thảo Luận Thính giả phản ứng như thế nào trước sứ điệp của Sứ đồ Phi-e-rơ (2:37)? Sứ đồ Phi-e-rơ khuyên họ cần làm gì? Họ sẽ nhận lãnh điều gì (2:38)?  Dựa vào đâu, Sứ đồ Phi-e-rơ đã đưa ra lời hứa đó?  Lời hứa của Chúa được ...

Read more

Con Khao Khát Ngài

...

Read more

Write Them on My Heart

...

Read more

Jesus Draw Me Nearer

...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top