Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2015 » February (Page 6)

As the Deer

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 15/02/2015

Sống Với Thánh Kinh: 15/02/2015 Thi Thiên 117Muôn Dân Chúc Tụng Chúa “Hỡi các nước, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va; hỡi các dân, khá ca tụng Ngài!” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Bạn cảm nhận tác giả đang ở tâm trạng nào khi viết Thi Thiên 117? Tác giả cổ vũ các dân, các nước làm gì? Tại sao mọi dân tộc cần ca ngợi Đức Giê-hô-va? Bạn đáp ứng lời kêu gọi của Thi Thiên 117 như thế nào? Thi Thiên 117 là phân đoạn ngắ ...

Read more

Tết

Mời bạn đọc lắng nghe chương trình Phát Thanh Tin Lành tuần này.  Xin vui lòng bấm vào tựa đề và nút play để nghe. 2015    02/09/2015 Tết 02/02/2015 Hoa Đào Nở 27/01/2015 Ưu Tiên Trong Đời Sống 20/01/2015 Tái Sinh 13/01/2015 Tình Yêu Của Đức Chúa Trời 06/01/2015 Hành Trình Trong Cuộc Sống 31/12/2014 Bước Vào Năm Mới Tài liệu: www.tinlanh.org ...

Read more

Come Down O Love Divine

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 14/02/2015

Sống Với Thánh Kinh: 14/02/2015 Các Quan Xét 16:28-31Đức Tin trong Nơi Bi Thảm Nhất “Bấy giờ, Sam-sôn kêu cầu Đức Giê-hô-va, mà rằng: Chúa Giê-hô-va ôi! Xin Ngài nhớ lại tôi. Hỡi Đức Chúa Trời! Xin ban sức lực cho tôi chỉ lần này mà thôi, hầu cho tôi báo thù dân Phi-li-tin về sự mất hai con mắt tôi” (câu 28). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Sam-sôn đã làm gì khi ở trong hoàn cảnh đau đớn và bị sỉ nhục nhất? Kết quả t ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 13/02/2015

Sống Với Thánh Kinh: 13/02/2015 Các Quan Xét 16:21-27 Sai Một Ly, Đi Một Dặm “Tội ác ngươi sẽ sửa phạt ngươi, sự bội nghịch ngươi sẽ trách ngươi, nên ngươi khá biết và thấy rằng lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, và chẳng có lòng kính sợ Ta, ấy là một sự xấu xa cay đắng, Chúa, là Đức Giê-hô-va Vạn Quân phán vậy” (Giê-rê-mi 2:19). Câu hỏi suy ngẫm: Người Phi-li-tin đã làm gì để trừng phạt và sỉ nhục ông S ...

Read more

Our God Is Greater

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 12/02/2015

Sống Với Thánh Kinh: 12/02/2015 Các Quan Xét 13:25; 14:1-2, 19; 15:1-5; 16:1-4Sân Chơi hay Chiến Trường “Hãy tiết độ và tỉnh thức: Kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được” (1 Phi-e-rơ 5:8). Câu hỏi suy ngẫm: Ai cai quản các địa phận mà ông Sam-sôn đã đi qua? Nếu lấy Xô-rê-a và Ê-ta-ôn (dinh Đan) làm gốc, bạn nhận xét gì về các địa ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Công Vụ 3:1-10

Cùng Học Kinh Thánh Công Vụ 3:1-10 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn gặp một người đáng thương, bạn muốn giúp mà bạn lại không có tiền hay không?  Bạn đã làm gì? Câu Hỏi Thảo Luận Câu chuyện này xảy ra tại đâu và vào lúc nào? Phi-e-rơ và Giăng dự định làm gì (3:1)?  Nhân vật chính trong câu chuyện này là ai?  Hoàn cảnh của người đó như thế nào?  Làm thế nào người này có thể sinh sống (3:2)? Người này đã xin Phi- ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top