Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2015 » February (Page 3)

Chúc Phúc Đầu Năm

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 24/02/2015

Sống Với Thánh Kinh: 24/02/2015 Lu-ca 19:45-46Sống Can Đảm “Đức Chúa Giê-xu vào đền thờ, bắt đầu đuổi những kẻ buôn bán ở đó ra” (Lu-ca 19:45). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa đuổi những người buôn bán ở đền thờ? Những điều gì bạn cần thay đổi trong sự thờ phượng của mình? Bạn có can đảm sống đúng niềm tin của mình chăng? Khi đã vào Giê-ru-sa-lem, Chúa Giê-xu tiến đến đền thờ. Nước mắt có thể còn đọng trên m ...

Read more

Hình Ảnh Hội Thánh Đón Xuân – Phần 2

Hội Thánh Baptist Redeemer - Dallas, Texas   Grace Alliance Church - San Jose Grace Alliance Church, San Jose - Mừng xuân Gian hàng của Grace Alliance Church tại Hội Chợ Tết San Jose Hội Thánh Greenboro, North Carolina Gian hàng bán thức ăn của Hội Thánh Giám Lý San Diego tại Hội Chợ Tết Qualcomm Stadium Một trong những gian hàng bán thức ăn đắt khách nhất tại Hội Chợ Tết Qualcomm Stadium trong ba năm liên ...

Read more

Hình Ảnh Hội Thánh Đón Xuân – Phần 1

Dự Tiệc Thánh và hái lộc đêm giao thừa Hội Thánh Tin Lành Giám Lý San Diego Mừng xuân tại Hội Thánh Baptist Aurora, Colorado Hát mừng xuân - Hội Thánh Portland, Oregon Hội Thánh Portland, Oregon Gian Hàng của Hội Thánh Tin Lành Berryessa tại Hội Chợ Tết San Jose Lễ thờ phượng mừng xuân - Hội Thánh Sydney, Úc Vui xuân - Hội Thánh Sydney, Úc Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Columbus, Ohio Mừng xuân - Hội Thánh Tin ...

Read more

Thánh Ca: Leaning on the Everlasting Arms

Tựa đề: Nương Cánh Vĩnh Sinh Nguyên tác; Leaning on the Everlasting Arms Lời: Elisha Albright Hoffman (1839-1929) Nhạc: Anthony Johnson Showalter (1858-1924) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài Số 290 [divide style="2"] [one_half] Leaning on the everlasting arms 1. What a fellowship, what a joy divine, Leaning on the everlasting arms; What a blessedness, what a peace is mine, Leaning on the everlasti ...

Read more

Sản Nghiệp Của Chúa

Vì phần của Ðức Giê-hô-va là dân Ngài (Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:9) Họ thuộc về Ngài như thế nào? Do sự lựa chọn tể trị của Ngài. Ngài đã chọn họ, đặt lòng yêu mến của Ngài trên họ. Ngài làm việc đó hoàn toàn không căn cứ vào bất cứ một điều thiện hảo nào nơi họ lúc đó, hay bất cứ một điều tốt lành nào Ngài đã thấy trước trong họ. Ngài muốn thương xót ai thì thương xót, và đã ban cho một nhóm người sự sống ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/02/2015

Sống Với Thánh Kinh: 23/02/2015 Lu-ca 19:41-44Sự Bình An Thật “Khi Đức Chúa Giê-xu gần đến thành, thấy thì khóc về thành” (câu 41). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa Giê-xu khóc về thành? Con người thường trông cậy vào điều gì để có sự bình an? Làm thế nào bạn nhận được sự bình an thật từ Chúa? Chúa Giê-xu đến thành Giê-ru-sa-lem và Ngài khóc về thành này. Đây là lần thứ hai Chúa khóc trước nhiều người. Lần đầ ...

Read more

Thánh Ca: ‘Tis so Sweet to Trust in Jesus

Tựa đề: Tin Cậy Chúa Jêsus Nguyên tác: 'Tis So Sweet to Trust in Jesus Lời: Lousia M. R. Stead (1850-1917), 1882 Nhạc: William J. Kirkpatrick (1838-1921), 1882 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài Số 268 [divide style="2"] [one_half] 'Tis So Sweet to Trust in Jesus 1. ’Tis so sweet to trust in Jesus, And to take Him at His Word; Just to rest upon His promise, And to know, “Thus says the Lord!” Refrain ...

Read more

Worthy Is The Lamb

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/02/2015

Sống Với Thánh Kinh: 22/02/2015 Thi Thiên 23Hứa Nguyện Đầu Năm (4) “Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài” (Thi Thiên 23:6b). Câu hỏi suy ngẫm: Nhà Chúa dành cho những ai? Khi ở trong nhà Chúa, chúng ta phải sống với những anh chị em trong nhà Ngài như thế nào? Nhà Chúa không dành cho riêng ai, nhưng là của tất cả những ai đã tin nhận Chúa Giê-xu làm Chúa Cứu Thế của mình. Lời hứa đầu năm con “sẽ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top