Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2015 » February (Page 2)

Be Like Jesus

...

Read more

Luôn Mỗi Phút

...

Read more

Ước Mơ Xuân

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/02/2015

Sống Với Thánh Kinh: 26/02/2015 Lu-ca 20:1-8Cam Kết Tận Hiến “Các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo, và các trưởng lão đến hỏi Ngài rằng: ‘Hãy cho chúng tôi biết bởi thẩm quyền nào mà Thầy làm những việc này, hay ai đã cho Thầy thẩm quyền ấy?’” (Lu-ca 8:1-2). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao các nhà lãnh đạo Do Thái hỏi Chúa về thẩm quyền của Ngài? Chúa trả lời ra sao? Bạn học điều gì từ cuộc đời tận trung, tận h ...

Read more

Hình Ảnh Hội Thánh Đón Xuân – Phần 4

Hoa hậu áo dài - Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Sacramento, California   Thi nấu bánh tét - Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Sacramento, California Cùng thờ phượng Chúa trong ngày đầu năm - Hội Thánh Gia Định Tôn ngợi Chúa - Hội Thánh Gia Định Lắng nghe Lời Chúa - Hội Thánh Gia Định Hội Thánh Quỳnh Côi Múa quạt - Hội Thánh Giám Lý West Anaheim, California Múa nón - Hội Thánh Giám Lý West Anaheim, California Múa trố ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 4:1-12

Cùng Học Kinh Thánh Công Vụ 4:1-12 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn gặp rắc rối với chính quyền hay không?  Tại sao?  Bạn đã phản ứng như thế nào? Câu Hỏi Thảo Luận Ai là những người đã đến gặp Phi-e-rơ và Giăng (4:1)?  Những người này từng đối xử với Chúa như thế nào (Lu-ca 20:27-40; 22:6, 52)?  Tại sao những người Sa-đu-sê chống lại điều các Sứ Đồ đang rao giảng (4:2)? Những người lãnh đạo Do Thái đã làm gì v ...

Read more

Ban Mai Với Giê-xu – Piano

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/02/2015

Sống Với Thánh Kinh: 25/02/2015 Lu-ca 19:47-48Cuộc Đời Đáng Sống “Các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo, cùng những người tôn trưởng trong dân tìm phương giết Ngài” (Lu-ca 19:47b). Câu hỏi suy ngẫm: Thái độ của những người lãnh đạo Do Thái và dân chúng khi nghe Chúa dạy khác nhau như thế nào? Bạn có ăn năn khi Lời Chúa cáo trách bạn không? Bạn bày tỏ đức tin của mình trước sự khó khăn đang gặp như thế nào? ...

Read more

Hình Ảnh Hội Thánh Đón Xuân – Phần 3

Lễ thờ phượng đầu năm tại Lynwood Alliance Church, California Lễ thờ phượng mừng xuân - Hội Thánh Charlotte, North Carolina Hội Chợ Tết Việt Nam tại Charlotte, North Carolina Gian hàng của Hội Thánh Charlotte tại Hội Chợ Tết Khách thăm gian hàng của Hội Thánh Charlotte  Mừng xuân - Hội Thánh Lời Sự Sống Moscow, Nga Cùng hát nhạc xuân - Hội Thánh Lời Sự Sống Moscow, Nga   Mừng xuân, Hội Thánh Abbosford, BC, ...

Read more

Lợi Dụng Thì Giờ

Lợi Dụng Thì Giờ Hãy lợi dụng thì giờ vì những ngày là xấu  (Ê-phê-sô 5:16) Có người nói chữ “Tết” là do chữ “tiết” trong câu “tứ thời bát tiết” đọc trại ra.  Tứ thời là Xuân, Hạ, Thu, Đông và bát tiết là: xuân phân, thu phân (nhị phân), hạ chí, đông chí (nhị chí),  lập xuân, lập hạ, lập thu, lập đông (tứ lập).  Chính nhờ có bốn mùa tám tiết mà con người mới có thể trắc lượng được thời gian, hay nói nôm na, ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top