Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2015 » February (Page 10)

Sống Với Thánh Kinh: 01/02/2015

Sống Với Thánh Kinh: 01/02/2015 Thi Thiên 3:1-8Đấng Làm Cho Tôi Ngước Đầu Lên “Nhưng, hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là cái khiên chở che tôi; Ngài là sự vinh hiển tôi, và là Đấng làm cho tôi ngước đầu lên” (câu 3). Câu hỏi suy ngẫm: Tâm trạng của Vua Đa-vít lúc ban đầu như thế nào? Sau đó thì sao? Nhờ đâu có sự thay đổi ấy? Làm thế nào để nhận được nguồn sức mới và sự bình an mỗi ngày? Bạn có quyết định gì sau kh ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top