Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2015 » January (Page 9)

Ngài Là Vầng Đá

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 06/01/2015

Sống Với Thánh Kinh: 06/01/2015 1 Phi-e-rơ 2:11-12Khách Lữ Hành và Dân Ngoại “Phải ăn ở ngay lành giữa Dân Ngoại, hầu cho họ là kẻ vẫn gièm chê anh em như người gian ác, đã thấy việc lành anh em, thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ ngợi khen Đức Chúa Trời” (1 Phi-e-rơ 2:12). Câu hỏi suy ngẫm: Thế nào là ăn ở ngay lành? Con dân Chúa phải ăn ở ngay lành với Dân Ngoại trong những lãnh vực nào? Tại sao chúng ta cầ ...

Read more

Tuổi Mới Trong Tay Cha

...

Read more

What Are You Afraid Of

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 05/01/2015

Sống Với Thánh Kinh: 05/01/2015 Ga-la-ti 5:13-25Những Điều Phải Kiêng Cữ “Hỡi kẻ rất yêu dấu, anh em như người ở trọ, kẻ đi đường, tôi khuyên phải kiêng những điều xác thịt ưa thích, là điều chống trả với linh hồn, phải ăn ở ngay lành giữa Dân Ngoại, hầu cho họ là kẻ vẫn gièm chê anh em như người gian ác, đã thấy việc lành anh em, thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ ngợi khen Đức Chúa Trời” (1 Phi-e-rơ 2:11-12 ...

Read more

Thánh Ca: Kìa Trông Suối Thiêng

Tựa đề: Kìa Trông Suối Thiêng / Suối Huyết Tuôn Nguyên tác: There Is a Fountain Filled with Blood Lời: William Cowper, 1771 Nhạc: Lowell Mason, 1830 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam  - Bài số 181 [divide style="2"] [one_half] There Is a Fountain Filled with Blood 1. There is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel’s veins; And sinners plunged beneath that flood lose all their guilty stains. Los ...

Read more

Sứ Điệp Đầu Năm

Câu Chuyện Gia Đình: Sử Dụng Thời Giờ Trong Năm Mới Trình bày: Minh Nguyên Câu Chuyện Phúc Âm: Năm 2015 Diển giả:  Mục sư Nguyễn Thỉ Chương Trình Phát Thanh Tin Lành (1/1/2015) www.tinlanh.org [divide style="2"] Xin vui lòng bấm vào tựa đề Sử Dụng Thời Giờ Trong Năm Mới để nghe.   ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 04/01/2015

Sống Với Thánh Kinh: 04/01/2015 Thi Thiên 90:1-12Đầu Tư Thời Gian “Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan” (Thi Thiên 90:12). Câu hỏi suy ngẫm: Theo bạn “đếm các ngày” có nghĩa gì? Khái niệm thời gian của bạn như thế nào? Làm sao để đầu tư thời gian một cách khôn ngoan và có ý nghĩa? Thời gian ở trên đất qua thật nhanh, nhanh như tiếng tích tắc của một ...

Read more

Constantly Abiding – Piano

Tựa đề: Hằng Nương Trong Chúa Muôn Đời Nguyên tác: Constantly Abiding Nhạc và lời: Anna L. Murphy Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài Số 292 [divide style="2"] [one_half] Constantly Abiding1. There’s a peace in my heart that the world never gave,A peace it cannot take away;Though the trials of life may surround like a cloud,I’ve a peace that has come here to stay! Refrain:Constantly abiding, J ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top