Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2015 » January (Page 6)

Thánh Ca: Hiến Cả Thảy Cho Ngài – I Surrender All

Tựa đề: I Surrender All Lời Việt: Hiến Cả Thảy Cho Ngài Lời: Judson W. Van DeVenter Nhạc: Winfield S. Weeden Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài Số 383 [divide style="2"] [one_half] I Surrender All 1. All to Jesus I surrender; All to Him I freely give; I will ever love and trust Him, In His presence daily live. Refrain: I surrender all, I surrender all; All to Thee, my blessed Savior, I surren ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 14/01/2015

Sống Với Thánh Kinh: 14/01/2015 Mác 15:40-16:11Những Nữ Môn Đệ của Chúa Giê-xu “Lại có những đàn bà đứng xa xa mà xem. Trong số ấy có Ma-ri Ma-đơ-len, Ma-ri mẹ của Gia-cơ nhỏ và Giô-sê, và Sa-lô-mê, là ba người đã theo hầu việc Ngài khi Ngài ở xứ Ga-li-lê; cũng có nhiều đàn bà khác nữa, là những người đã theo Ngài lên thành Giê-ru-sa-lem” (Mác 15:40-41). Câu hỏi suy ngẫm: Các nữ môn đệ của Chúa Giê-xu đã gó ...

Read more

Ba Ngôi Thiên Chúa: Chương 10a

Chương 10 SỰ TÁI LÂM VÀ NGỰ TRỊ CỦA CHÚA CỨU THẾ (The Return and Reign of Christ) Trong khi nhấn mạnh về sự chết hy sinh của Chúa Cứu Thế, nhiều người đã giảm bớt tầm quan trọng của việc Chúa tái lâm trong tương lai để ngự trị trên đất. Có người cho rằng Chúa sinh ra để làm vua dân Do Thái, nhưng đã bị dân Ngài khước từ, nên Hội Thánh đã thế chỗ cho họ. Người khác thì cho rằng vương quốc Ngài chính là Hội T ...

Read more

God of Angel Armies

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 13/01/2015

Sống Với Thánh Kinh: 13/01/2015 Mác 15:21-39Vua của Muôn Dân “Màn trong đền thờ xé ra làm đôi từ trên chí dưới” (Mác 15:38). Câu hỏi suy ngẫm: So sánh những sự kiện diễn ra trong sự thống khổ của Chúa Giê-xu với lời tiên tri được chép ở Ê-sai 53 và Thi Thiên 22. Điều lạ lùng nào xảy ra sau khi Chúa Giê-xu trút linh hồn? Những sự kiện này ảnh hưởng thế nào đến niềm tin nơi Chúa Giê-xu của bạn? Sự chết của Ch ...

Read more

Song of Glory

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 12/01/2015

Sống Với Thánh Kinh: 12/01/2015 Ê-sai 41:10Khách Lữ Hành Không Cô Đơn “Đừng sợ, vì Ta ở với ngươi, chớ kinh khiếp vì Ta là Đức Chúa Trời ngươi! Ta sẽ bổ sức cho ngươi, Ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình Ta mà nâng đỡ ngươi” (Ê-sai 41:10). Câu hỏi suy ngẫm: Con người thường sợ những điều gì? Bạn sợ điều gì nhất? Khi cảm thấy cô đơn, sợ hãi, bạn làm gì? Lời Chúa phán “Đừng sợ, vì Ta ở với ngươi” có ý ...

Read more

Here I Am to Worship

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 11/01/2015

Sống Với Thánh Kinh: 11/01/2015 Thi Thiên 115:9-18 Hãy Tin Cậy Chúa! “Hỡi các người kính sợ Đức Giê-hô-va, hãy tin cậy Đức Giê-hô-va: Ngài là sự cứu giúp và cái khiên của họ” (câu 11). Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả kêu gọi những ai tin cậy Đức Giê-hô-va? Vì sao họ cần phải tin cậy Ngài? Bạn thể hiện sự tin cậy Chúa như thế nào trong đời sống mình? Trong khi các Dân Ngoại nhờ cậy nơi những hình tượng một cách vô ...

Read more

Tiểu sử Bà Mục sư Phạm Văn Năm – Phần 3

Lời Ban Biên Tập Cách đây một năm, vào ngày 7/1/2014 Thư Viện Tin Lành đăng lại loạt bài Ý Nghĩa Thuộc Linh Của Mẫu Tự Hy-bá-lai đã được đăng trên Thánh Kinh Báo từ năm 1970 do bà Mục sư Phạm Văn Năm biên soạn.  Sáng ngày 5/1/2015, Thư Viện Tin Lành nhận được tin cụ bà Mục sư Phạm Văn Năm, sau 98 năm sống trên đất, đã về với Chúa.  Chúng tôi xin gởi đến bạn đọc bài viết ghi lại vài nét về cuộc đời của một p ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top