Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2015 » January (Page 4)

Ba Ngôi Thiên Chúa: Chương 10b

ĐẤNG CỨU THẾ TRỊ VÌ (The Reign of Christ) Ngôi Vua Của Chúa Cứu Thế Ngôi Vua Đa-Vít (II Sa 7:10-17; Thi 89:3-4; Ê-sai 9:6-7; Giê 23:5; A-mốt 9:11; Lu 1:32-33; Giăng 18:37; 19:19-22) Không có chỗ nào trong Kinh Thánh nói rõ cho bằng lời thiên sứ nói với và Ma-ri rằng Con trẻ “sẽ được xưng là con của Đấng Rất Cao, và Chúa, là Đức Chúa Trời, sẽ ban cho Ngài ngôi Đa-vít là tổ phụ Ngài.”  Một ngàn năm trước đó, ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 20/01/2015

Sống Với Thánh Kinh: 20/01/2015 2 Các Vua 5:1-19Đời Sống Đáng Tin Cậy “Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta” (Cô-lô-se 3:23). Câu hỏi suy ngẫm: Cô đầy tớ người Ít-ra-ên giới thiệu ai để giúp chủ mình chữa lành bệnh phong hủi? Các đầy tớ của ông Na-a-man đã khuyên ông như thế nào khi ông tức giận với Tiên tri Ê-li-sê và định bỏ về? Theo bạn, tại sao ông bà Na ...

Read more

Mắt Ta Luôn Dìu Dắt Ngươi

Tựa đề: Mắt Ta Luôn Dìu Dắt Ngươi Nguyên tác: Precious Promise Lời: Nathaniel Niles, s. 1835 Nhạc: Philip P. Bliss (1838-1876) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam  - Bài số 200 [divide style="2"] [one_half] Precious Promise 1. Precious promise God has given To the weary passerby, On the way from earth to Heaven, “I will guide thee with Mine eye.” Refrain I will guide thee, I will guide thee, I will guide t ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 19/01/2015

Sống Với Thánh Kinh: 19/01/2015 2 Các Vua 4:38-44Sống Sẻ Chia “Kẻ tôi tớ người thưa rằng: Chi! Tôi phải phát đồ này cho một trăm người sao? Nhưng Ê-li-sê đáp: Hãy phát cho họ các bánh đó, hầu cho họ ăn đi; vì Đức Giê-hô-va có phán như vầy: Người ta sẽ ăn và còn dư lại” (2 Các Vua 4:43). Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi cứu sống con trai của người phụ nữ ở Su-nem, trên đường về Ghinh-ganh, Tiên tri Ê-li-sê đã thi h ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 18/01/2015

Sống Với Thánh Kinh: 18/01/2015 Thi Thiên 116:1-6Đấng Giải Cứu “Đức Giê-hô-va bảo vệ người thật thà, khi tôi bị khốn khổ, Ngài giải cứu tôi” (Thi Thiên 116:6). Câu hỏi suy ngẫm: Qua các câu 1-2 và 5-6, tác giả đã kinh nghiệm Đức Chúa Trời như thế nào? Những ai có thể đồng cảm và có kinh nghiệm Chúa giống như tác giả (câu 1-4, 6)? Bạn đã đối diện với những “Dây sự chết” ra sao? Bạn cần sống như thế nào ...

Read more

Chương Trình Phát Thanh Tin Lành

Mời bạn đọc lắng nghe chương trình Phát Thanh Tin Lành tuần này.  Xin vui lòng bấm vào tựa đề để nghe. 2015 Tình Yêu Của Đức Chúa Trời Hành Trình Trong Cuộc Sống Bước Vào Năm Mới Tài liệu: www.tinlanh.org ...

Read more

The Hallelujah Side

...

Read more

Nhìn Xem Cứu Chúa

...

Read more

Chương Trình Phát Thanh Tin Lành

Mời bạn đọc lắng nghe chương trình Phát Thanh Tin Lành tuần này.  Xin vui lòng bấm vào chữ radio để nghe. Tài liệu: www.tinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 17/01/2015

Sống Với Thánh Kinh: 17/01/2015 2 Các Vua 4:8-37Sự Chữa Lành Thiên Thượng “Ê-li-sê vào trong phòng, đóng cửa lại, có đứa trẻ và mình ở trong, rồi cầu nguyện cùng Đức Giê-hô-va. Đoạn, người leo lên giường, nằm trên đứa trẻ; đặt miệng mình trên miệng nó, mắt mình trên mắt nó, và tay mình trên tay nó. Người nằm ấp trên mình nó, xác đứa trẻ bèn ấm lại” (2 Các Vua 4:33-34). Câu hỏi suy ngẫm: Người phụ nữ ở Su-ne ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top