Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2015 » January (Page 3)

Tâm Tình Của Vũ Khanh

...

Read more

Gia Đình Những Người Lãnh Đạo Cơ Đốc: Chương 3

Gia Đình Lãnh Đạo Cơ Đốc: Chương 3 Gia Đình Những Người Lãnh Đạo Cơ Đốc (The Christian Leaders Home) là một tài liệu do Burham Ministries International phổ biến, được trình bày bởi Mục sư Tiến sĩ David Burham. Tiến sĩ David Burham là một mục sư có nhiều kinh nghiệm trong việc quản trị những hội thánh lớn và giảng dạy trên đài phát thanh. Ông từng là thành viên trong Hội Đồng Quản Trị của Billy Graham Evange ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/01/2015

Sống Với Thánh Kinh: 23/01/2015 2 Ti-mô-thê 1:13-18Giữ Vững Lòng Trung Thành “Hãy lấy lòng tin và yêu trong Đức Chúa Giê-xu Christ mà giữ lấy mẫu mực của các sự dạy dỗ có ích, là sự con đã nhận lãnh nơi ta” (2 Ti-mô-thê 1:13). Câu hỏi suy ngẫm: Trong câu 13, Sứ đồ Phao-lô khuyên Mục sư Ti-mô-thê giữ vững chân lý trên nền tảng nào? Tại sao? Trong hoạn nạn của Sứ đồ Phao-lô, những ai đã bỏ rơi ông, và những a ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/01/2015

Sống Với Thánh Kinh: 22/01/2015 2 Ti-mô-thê 1:8-12Không Hổ Thẹn “Vậy, con chớ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta, cũng đừng lấy sự ta vì Ngài ở tù làm xấu hổ; nhưng hãy cậy quyền phép Đức Chúa Trời mà chịu khổ với Tin Lành” (câu 8). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô khuyên Mục sư Ti-mô-thê chớ hổ thẹn về những điều gì? Tại sao ông khuyên không nên hổ thẹn khi làm chứng về Chúa và chịu khổ vì Chúa? Bài h ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 2:1-12

Cùng Học Kinh Thánh Công Vụ 2:1-13 Câu Hỏi Gợi Ý Bạn có thích học thêm một ngôn ngữ khác hay không?  Tại sao?  Bạn sẽ làm gì khi bạn nói thông thạo một ngôn ngữ mới? Câu Hỏi Thảo Luận Lễ Ngũ Tuần là lễ gì (Phục Truyền 16:9-12)?  Các môn đồ đã làm theo lời Đức Chúa Trời dạy trong Cựu Ước như thế nào (2:1)? Việc gì đã xảy ra (2:2)? Các môn đồ đã thấy điều gì (2:3)?  Họ nhận được gì và họ đã làm gì (2:4)?  Tại ...

Read more

Ngài Là Mọi Nhu Cầu Của Con

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/01/2015

Sống Với Thánh Kinh: 21/01/2015 2 Ti-mô-thê 1:1-7Tấm Lòng của Người Cha “Vậy nên ta khuyên con hãy nhen lại ơn của Đức Chúa Trời ban cho, mà con đã nhận lãnh bởi sự đặt tay của ta. Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình thương yêu và dè giữ” (câu 6, 7). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô đã mở đầu bức thư thứ hai gửi cho người con tinh thần của ông là Mục s ...

Read more

Savior To Me

...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top