Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2015 » January (Page 2)

Sống Với Thánh Kinh: 28/01/2015

Sống Với Thánh Kinh: 28/01/2015 Ê-sai 40:1-11Hít Thở Không Khí Trong Lành “Đức Chúa Trời của các ngươi phán rằng: Hãy yên ủi, hãy yên ủi dân Ta. Hãy nói cho thấu lòng Giê-ru-sa-lem, và rao rằng sự tranh chiến của nó đã trọn; tội lỗi nó đã được tha” (Ê-sai 40:1, 2a). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ điệp của sự hy vọng ở đây là gì? Sứ điệp này có liên quan gì đến Chúa Giê-xu? Hãy nhớ lại Chúa Giê-xu đã đến và làm thay đ ...

Read more

Ba Ngôi Thiên Chúa: Chương 11a

Chương 11 NGÔI VỊ VÀ QUYỀN NĂNG CỦA ĐỨC THÁNH  LINH (The Personality and Power of the Holy Spirit) Có nhiều thứ chúng ta không thấy được nhưng chúng ta tin chắc là có. Thật ra, có một sự kiện được một trong năm giác quan xác nhận nhưng bốn giác quan kia lại không nhận  ra. Không ai thấy, nghe, hay ngửi được sự đau đớn, nhưng ai cũng có thể “cảm thấy” đau đớn. Không ai thấy được gió, nhưng chúng ta biết nó b ...

Read more

How Great Is Our God

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/01/2015

Sống Với Thánh Kinh: 27/01/2015 Ê-sai 39:1-8Người Lãnh Đạo Thiếu Khôn Ngoan “Ê-xê-chia đáp lại cùng Ê-sai rằng: ‘Lời của Đức Giê-hô-va mà ông vừa thuật cho ta nghe đó là tốt lắm!’ Lại rằng: Vì trong ngày ta còn sống sẽ được bình yên và lẽ thật” (Ê-sai 39:8). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Vua Ê-xê-chia cho các sứ giả xem các của báu và kho tàng? Việc làm này dẫn đến hậu quả nào? Người lãnh đạo khoe khoang, kiêu ...

Read more

Có Chúa

Ta sẽ phó ngươi làm giao ước của dân. (Ê-sai 49:8) Đức Chúa Jesus Christ chính là tinh túy, là bản chất của giao ước; và một trong những điều khoản của giao ước là Đức Chúa Jesus sẽ trở thành tài sản riêng của mỗi tín hữu. Thưa bạn là tín hữu! Bạn có thể ước lượng bạn được những gì khi bạn có Ðấng Christ làm tài sản riêng của mình không? “Ngài là sự đầy đủ của Ðấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài.” Xin suy gẫ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/01/2015

Sống Với Thánh Kinh: 26/01/2015 2 Ti-mô-thê 2:3-7Ba Hình Ảnh “Hãy cùng ta chịu khổ như một người lính giỏi của Đức Chúa Giê-xu Christ” (2 Ti-mô-thê 2:3). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô đưa ra những hình ảnh nào để so sánh về sự chịu khổ vì Chúa trong phần Kinh Thánh hôm nay? Những hình ảnh này có liên quan gì đến đời sống Cơ Đốc? Bạn cần sống như thế nào để lãnh được mão triều thiên vinh quang của Chúa tro ...

Read more

Thánh Ca: All to Jesus I Surrender – Hiến Cả Thảy Cho Ngài

Tựa đề: I Surrender All Lời Việt: Hiến Cả Thảy Cho Ngài Lời: Judson W. Van DeVenter Nhạc: Winfield S. Weeden Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài Số 383 [divide style="2"] [one_half] I Surrender All 1. All to Jesus I surrender; All to Him I freely give; I will ever love and trust Him, In His presence daily live. Refrain: I surrender all, I surrender all; All to Thee, my blessed Savior, I surren ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/01/2015

Sống Với Thánh Kinh: 25/01/2015 Thi Thiên 116:7-14Đáp Ứng Ơn Cứu Chuộc “Tôi sẽ bước đi trước mặt Đức Giê-hô-va, trong đất kẻ sống” (Thi Thiên 116:9). Câu hỏi suy ngẫm: Qua cơn nguy khốn tác giả rút ra bài học gì cho mình? Tác giả đã đáp ứng thế nào đối với ơn cứu mạng của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời đã cứu bạn ra khỏi sự chết nào? Việc này giúp bạn đối diện với các hoạn nạn trong tương lại ra sao ...

Read more

Chương Trình Phát Thanh Tin Lành

Mời bạn đọc lắng nghe chương trình Phát Thanh Tin Lành tuần này.  Xin vui lòng bấm vào tựa đề để nghe. 2015       20/01/2015 Tái Sinh 13/01/2015 Tình Yêu Của Đức Chúa Trời 06/01/2015 Hành Trình Trong Cuộc Sống 31/12/2014 Bước Vào Năm Mới Tài liệu: www.tinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 24/01/2015

Sống Với Thánh Kinh: 24/01/2015 2 Ti-mô-thê 2:1-2Truyền Qua Bốn Thế Hệ “Những điều con đã nghe nơi ta ở trước mặt nhiều người chứng, hãy giao phó cho mấy người trung thành, cũng có tài dạy dỗ kẻ khác” (câu 2). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô kêu gọi Mục sư Ti-mô-thê làm cho mình mạnh mẽ bằng cách nào? Theo câu 2, có bao nhiêu thế hệ được truyền lại? Thế nào là những người trung thành? Bạn nghĩ mình sẽ truyề ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top