Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2014 » December (Page 4)

It’s Christmas

...

Read more

Adore Him

...

Read more

Christmas Offering

...

Read more

Do You Hear What I Hear

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/12/2014

Sống Với Thánh Kinh: 26/12/2014 Lu-ca 2:8-20Trọng Tâm của Giáng Sinh “Sáng Danh Chúa trên các tầng trời rất cao. Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người!” (Lu-ca 2:14). Câu hỏi suy ngẫm: Bài ca mừng Chúa giáng sinh của thiên binh nhấn mạnh đến hai trọng tâm nào? Các anh chăn chiên sau khi tìm gặp Chúa trở về, họ đã làm gì? Nếu chỉ chú tâm vào một trong hai trọng tâm của Giáng Sinh, kết quả sẽ thế nào? Bạn ...

Read more

Đêm Yên Lặng

...

Read more

Liên Khúc Giáng Sinh

...

Read more

Chuông Ngân Lên

...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top