Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2014 » December (Page 2)

Hình Ảnh Giáng Sinh Khắp Nơi (2014) – 16

Lời Ban Biên Tập Mùa Giáng Sinh đã về.  Cộng đồng tín hữu khắp nơi đang kỷ niệm Chúa Giáng Sinh.  Nếu bạn đọc có những hình ảnh giáng sinh tại Hội Thánh của mình và muốn giới thiệu cho độc giả của Thư Viện Tin Lành, xin vui lòng tag Thư Viện Tin Lành vào facebook của quý vị.  Nếu có video, xin vui lòng đăng trên Youtube và gởi cho chúng tôi địa chỉ. Các cộng tác viên của Thư Viện Tin Lành sẽ chọn đăng những ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/12/2014

Sống Với Thánh Kinh: 30/12/2014 Ê-sai 37:21-38 Đức Chúa Trời Giải Cứu “Ta sẽ bênh vực thành này, để giải cứu nó, vì cớ Ta và vì cớ Đa-vít là tôi tớ Ta” (câu 35). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời đáp lời Vua Ê-xê-chia và giải cứu Giê-ru-sa-lem như thế nào? Dấu mà Ngài ban để khích lệ dân Ngài là gì? Bạn nghĩ gì và học được gì từ kết cuộc bi thảm của Vua San-chê-ríp và đạo binh của ông? Lời khẩn cầu của Vua Ê- ...

Read more

Ba Vua Đông Phương

...

Read more

December

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/12/2014

Sống Với Thánh Kinh: 29/12/2014 Ê-sai 37:1-20 Hạ Mình Ăn Năn “Nhược bằng dân Ta, là dân gọi bằng Danh Ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt Ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì Ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi tai vạ” (2 Sử Ký 7:14). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Ê-xê-chia làm gì khi đất nước lâm nguy? Ông công bố và xưng tụng Đức Chúa Trời như thế nào? Bạn học được gì từ cung c ...

Read more

Hình Ảnh Giáng Sinh Khắp Nơi (2014) – 15

Lời Ban Biên Tập Mùa Giáng Sinh đã về.  Cộng đồng tín hữu khắp nơi đang kỷ niệm Chúa Giáng Sinh.  Nếu bạn đọc có những hình ảnh giáng sinh tại Hội Thánh của mình và muốn giới thiệu cho độc giả của Thư Viện Tin Lành, xin vui lòng tag Thư Viện Tin Lành vào facebook của quý vị.  Nếu có video, xin vui lòng bỏ trên Youtube và gởi cho chúng tôi địa chỉ. Các cộng tác viên của Thư Viện Tin Lành sẽ chọn đăng những h ...

Read more

One Last Christmas

...

Read more

Hình Ảnh Giáng Sinh Khắp Nơi (2014) – 13

Lời Ban Biên Tập Mùa Giáng Sinh đã về.  Cộng đồng tín hữu khắp nơi đang kỷ niệm Chúa Giáng Sinh.  Nếu bạn đọc có những hình ảnh giáng sinh tại Hội Thánh của mình và muốn giới thiệu cho độc giả của Thư Viện Tin Lành, xin vui lòng tag Thư Viện Tin Lành vào facebook của quý vị.  Nếu có video, xin vui lòng bỏ trên Youtube và gởi cho chúng tôi địa chỉ. Các cộng tác viên của Thư Viện Tin Lành sẽ chọn đăng những h ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/12/2014

Sống Với Thánh Kinh: 28/12/2014 Thi Thiên 115:1-8 Chân Thần Duy Nhất “Nguyện vinh quang… thuộc về Danh Ngài!” (câu 1b). Câu hỏi suy ngẫm: Sự khác biệt giữa Đức Chúa Trời với các hình tượng là gì? Nơi bạn sống có những hình thức thờ lạy hình tượng nào? Bài học này giúp ích gì cho bạn khi sống trong một môi trường thờ lạy hình tượng? Trong mọi thời kỳ, tuyển dân Ít-ra-ên thường xuyên đối diện với thách thức v ...

Read more

Hình Ảnh Giáng Sinh Khắp Nơi (2014) – 14

Lời Ban Biên Tập Mùa Giáng Sinh đã về.  Cộng đồng tín hữu khắp nơi đang kỷ niệm Chúa Giáng Sinh.  Nếu bạn đọc có những hình ảnh giáng sinh tại Hội Thánh của mình và muốn giới thiệu cho độc giả của Thư Viện Tin Lành, xin vui lòng tag Thư Viện Tin Lành vào facebook của quý vị.  Nếu có video, xin vui lòng bỏ trên Youtube và gởi cho chúng tôi địa chỉ. Các cộng tác viên của Thư Viện Tin Lành sẽ chọn đăng những h ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top