Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2014 » December (Page 15)

Danh Jesus

Ngươi hãy đặt tên là Jesus (Ma-thi-ơ 1:21) Khi chúng ta yêu mến người nào, mọi việc liên hệ với người ấy đều được chúng ta yêu mến; vì thế, tất cả những người thật sự tin Chúa đều quý trọng Chúa Jesus và xem mọi sự thuộc về Ngài là vô giá. Ða-vít đã nói: “Áo của Ngài tỏa hương mộc dược, trầm hương, và nhục quế” - dường như những trang phục của Chúa thấm hương thơm dịu ngọt của thân thể Ngài, khiến Đa-vít kh ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 01/12/2014

Sống Với Thánh Kinh: 01/12/2014 Ê-phê-sô 2:11-22Lời Chúa Đem Đến Sự Giải Hòa “Vậy thì, anh em hãy tiếp lấy nhau, cũng như Đấng Christ đã tiếp anh em, để Đức Chúa Trời được vinh hiển” (Rô-ma 15:7). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao ngày xưa có sự chia rẽ giữa người Ít-ra-ên và Dân Ngoại? Mức độ phân rẽ, thù địch, bất hòa trong gia đình, Hội Thánh, và xã hội ngày nay như thế nào? Bạn làm gì để giải quyết nan đề này? N ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top