Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2014 » November (Page 6)

Khơi Nguồn Tình Yêu

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 13/11/2014

Sống Với Thánh Kinh: 13/11/2014 Mác 14:12-21Chúa Giê-xu - Đấng Toàn Tri “Hai môn đệ đi vào thành phố và gặp mọi việc như lời Ngài đã nói, rồi họ chuẩn bị lễ Vượt Qua” (câu 16). Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn Kinh Thánh này cho chúng ta biết gì về sự toàn tri của Chúa Giê-xu? Tại sao các môn đệ buồn rầu và lần lượt hỏi Chúa “Có phải con không”? Theo bạn, từ “phản Ta” mà Chúa đề cập có ý nghĩa gì? Học biết về ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 24:36-43

Cùng Học Kinh Thánh Lu-ca 24:36-43 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ vì quá vui mừng, bạn không thể nào tin một sự thật đang diễn ra?  Điều gì đã giúp bạn nhận ra đó là thực tế? Câu Hỏi Thảo Luận Trong khi các môn đồ nhóm lại thì điều gì đã xảy ra? Chúa phán với họ điều gì (24:36)? Lời chào của Chúa có ý nghĩa gì?  Vì sao điều đó cần thiết cho các môn đồ vào lúc này? Theo bạn, có bao nhiêu người đã gặp Chúa sống lại ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 12/11/2014

Sống Với Thánh Kinh: 12/11/2014 Mác 14:1-11Lòng Rộng Rãi Đáng Phục “Thật, Ta bảo các con, trên khắp thế giới này, bất cứ nơi nào Tin Lành được rao giảng, việc người phụ nữ này làm sẽ được nhắc đến để tưởng nhớ người” (câu 9). Câu hỏi suy ngẫm: Bạn nhận thấy những điều trái ngược nào giữa các nhân vật trong câu chuyện hôm nay? Qua nhận định của Chúa Giê-xu, chúng ta biết được gì về động cơ hành động của ngườ ...

Read more

Thánh Ca: Mari Hạ Sinh Bé Trai

Tựa đề: Mari Hạ Sinh Bé Trai Nguyên tác: Mary's Boy Child (Anh) Sáng tác: Jester Hairston (1956) Lời Việt: Trần Lưu Hoàng (1982) [divide style="2"] [one_half] Mary's Boy Child Jester Hairston Mary's boy child Jesus Christ, was born on Christmas Day. And man will live for evermore, because of Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible said, Mary's boy child Jesus Christ, was born on Christm ...

Read more

Mari Hạ Sinh Bé Trai – Mary’s Boy Child

Tựa đề: Mari Hạ Sinh Bé Trai Mary's Boy Child Sáng tác: Jester Hairston (1956) Lời Việt: Trần Lưu Hoàng (1982) [divide style="2"] [one_half] Mary's Boy Child Jester Hairston Mary's boy child Jesus Christ, was born on Christmas Day. And man will live for evermore, because of Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible said, Mary's boy child Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark, now ...

Read more

Đấng Yêu Con

...

Read more

Ba Ngôi Thiên Chúa: Chương 8c

MỤC ĐÍCH CỦA SINH TẾ (Purpose of the Sacrifice) Tại sao con Áp-ra-ham được thoát chết, mà Con Đức Chúa Trời lại bị hy sinh? Tại sao Chúa Giê-xu cần phải nhận chịu cái chết đau đớn và nhục nhã? Làm Ứng Nghiệm Lời Kinh Thánh (Lu-ca 24:25-26; I Cô-rinh-tô 15:3) Sự hy sinh của Chúa Cứu Thế là cần thiết để làm ứng nghiệm lời Kinh Thánh. Chúa đã tuyên bố như vậy với những người bạn đồng hành trên đường về Em-ma-ú ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 11/11/2014

Sống Với Thánh Kinh: 11/11/2014 Công Vụ 4:23-31Nơi Nhóm Lại Rúng Động “Khi đã cầu nguyện, thì nơi nhóm lại rúng động; ai nấy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, giảng đạo Đức Chúa Trời cách dạn dĩ” (câu 31). Câu hỏi suy ngẫm: Các môn đệ đang sống trong bối cảnh nào? Họ đã cầu nguyện như thế nào? Kết quả ra sao? Làm thế nào để mỗi Cơ Đốc nhân luôn đầy dẫy Chúa Thánh Linh như mệnh lệnh Chúa truyền? Các môn đệ đầ ...

Read more

Thánh Ca Mới: Niềm Vui Tuyệt Vời – Rejoice With Exceeding Great Joy

Tựa đề: Niềm Vui Tuyệt Vời Nguyên tác: Rejoice With Exceeding Great Joy Nhạc và Lời: Lanny Wolfe Lời Việt: Linh Thi (9/11/2014) Kinh Thánh: "Kìa, ngôi sao họ đã thấy bên đông phương đi trước họ cho đến nơi Con Trẻ ở mới dừng lại.  Khi thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng." Ma-thi-ơ 2:9-10 [divide style="2"] [one_half] Rejoice With Exceeding Great Joy 1. Over mountains and valleys it led them each night A star ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top