Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2014 » November (Page 5)

Sống Với Thánh Kinh: 17/11/2014

Sống Với Thánh Kinh: 17/11/2014 1 Các Vua 20:31-43Bất Tuân Mệnh Lệnh Chúa “Vả, sự vâng lời tốt hơn của tế lễ; sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực” (1 Sa-mu-ên 15:22b). Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi Chúa ban chiến thắng, quần thần của Vua Bên-ha-đát đã mưu định việc gì? Tại sao Vua A-háp chấp nhận sự đầu hàng và tha cho Vua Bên-ha-đát? Tại sao người bạn của tiên tri bị sư tử giết chết? Hậu quả của việc bất tuân mệ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 16/11/2014

Sống Với Thánh Kinh: 16/11/2014 Thi Thiên 110:1-7Vua Chiến Thắng “Đức Giê-hô-va phán với Chúa của con rằng: “Hãy ngồi bên phải Ta. Cho đến khi Ta đặt các kẻ thù của Con làm bệ chân cho Con” (câu 1 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Từ “Chúa” trong câu thứ nhất chỉ về ai? Phần Kinh Thánh nào trong phân đoạn này bày tỏ Chúa là Vua, Thầy Tế Lễ? Chúa chiến thắng kẻ thù ra sao? Bạn nhận được khích lệ gì qua phần Kinh Thá ...

Read more

Lời Tiên Tri Ứng Nghiệm

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 15/11/2014

Sống Với Thánh Kinh: 15/11/2014 Mác 14:26-31Hãy Cảnh Giác “Đức Chúa Giê-xu bảo các môn đệ: “Tất cả các con đều sẽ vấp ngã; vì có lời chép rằng: ‘Ta sẽ đánh người chăn, thì chiên sẽ bị tan tác” (câu 27 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu đã báo trước những điều gì sẽ xảy ra (câu 27-28)? Phản ứng của ông Phi-e-rơ và các môn đệ như thế nào trước lời cảnh báo của Chúa? Họ đã có sai lầm nào khi khẳng định rằ ...

Read more

Tùng Sơn: Kiếp Đau Thương

Kiếp Đau Thương Ai đắm đuối linh hồn trong tội lỗi Lê cuộc đời tàn tạ giữa trần gian Nhìn tương lai trong giông tố phủ phàng Bằng xơ xác một địa cầu lớn tuổi Con đường sống đã tận cùng ngắn ngủi Cõi nhân sinh siết chặt vạn niềm đau Đời lang thang như vạn bóng mây sầu Hoa thế hệ đã ngã màu khô héo Ai buồn thảm như chiều đông lạnh lẽo Cõi tâm hồn giày xéo mãi đau thương Và chơn ai rướm máu giữa đêm trường Trê ...

Read more

Thank You Lord, For Your Blessings On Me

Tựa đề: Thank You Lord For Your Blessings Nhạc và lời: James Easter Trình bày: Jeff and Sheri Easter [divide style="2"] Thank You Lord For Your Blessings 1. While the world looks upon me, as I struggle along They say I have nothing, but they are so wrong In my heart I'm rejoicing, how I wish they could see Thank you Lord, for your blessings on me! Chorus There's a roof up above me. I've a good place to slee ...

Read more

Ba Vua Hành Khúc – Ca Đoàn Hallelujah

Tựa đề:  Ba Vua Hành Khúc Nguyên tác: La Marche des Rois Nhạc:  Ca Khúc Giáng Sinh Pháp (Thế Kỷ 15) Lời Việt: Vĩnh Phúc (04/12/1969) Trình bày: Ca Đoàn Hallelujah Video credit: Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam Union University of California [divide style="2"] [one_half] La Marche des Rois Ca Khúc Giáng Sinh Pháp (Thế Kỷ 15) De bon matin, J'ai rencontré le train De trois grands Rois qui allaient en voyage, De ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 14/11/2014

Sống Với Thánh Kinh: 14/11/2014 Mác 14:22-25Giao Ước trong Máu Chúa Giê-xu “Ngài phán: “Đây là huyết Ta, huyết của giao ước đổ ra cho nhiều người” (câu 24). Câu hỏi suy ngẫm: Có mối liên hệ nào giữa chiên con trong lễ Vượt Qua và Chúa Giê-xu trong buổi tiệc ly (câu 22-24)? Tâm trạng của các môn đệ trong lễ tiệc thánh đầu tiên như thế nào? Có hy vọng gì cho họ (câu 25)? Ai là người thuộc về giao ước trong ...

Read more

Carol of the Bells

Tựa đề: Carol of the Bells Giai điệu: Dân ca Ukrainian Nhạc: Mykola Leontovych Lời: Peter J. Wilhousky Trình bày: Pentatonix [divide style="2"] Carol of the Bells Hark how the bells, Sweet silver bells, All seem to say, Throw cares away Christmas is here, Bringing good cheer, To young and old, Meek and the bold. Ding dong ding dong That is their song With joyful ring All caroling. One seems to hear Words of ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top