Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2014 » November (Page 4)

Sống Với Thánh Kinh: 21/11/2014

Sống Với Thánh Kinh: 21/11/2014 1 Ti-mô-thê 5:17-6:2Kính Trọng Người Lãnh Đạo “Các trưởng lão khéo lãnh đạo Hội Thánh thì càng phải được kính trọng nhiều hơn” (câu 17a). Câu hỏi suy ngẫm: Chúng ta phải cư xử thế nào với những người giữ vai trò lãnh đạo? Hội Thánh nên làm gì khi người lãnh đạo phạm tội? Bạn có quan tâm và cầu nguyện cho các lãnh đạo trong Hội Thánh mình không? Một lần nữa, Sứ đồ Phao-lô khẳn ...

Read more

Thiên Chúa Giáng Trần

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 20/11/2014

Sống Với Thánh Kinh: 20/11/2014 1 Các Vua 22:29-40Hậu Quả của Lòng Cứng Cỏi “Đức Chúa Trời có lòng trí huệ và rất mạnh sức: Ai cứng cỏi với Ngài mà lại được may mắn?” (Gióp 9:4). Câu hỏi suy ngẫm: Vua A-háp dùng chiến thuật nào khi ra trận? Kết cuộc của Vua A-háp ra sao? Tại sao Vua A-háp nhận hậu quả đó? Theo bạn làm thế nào để tránh kết cuộc như thế? Mặc cho lời cảnh cáo của Tiên tri Mi-chê, Vua A-háp và ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 24:44-53

Cùng Học Kinh Thánh Lu-ca 24:43-53 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn được trao trách nhiệm để thực hiện một việc quan trọng?  Bạn đã làm gì để chuẩn bị cho công tác đó?  Bạn đã thi hành trách nhiệm đó như thế nào? Người lãnh đạo của bạn đã làm gì để giúp bạn thi hành trách nhiệm đó? Câu Hỏi Thảo Luận Bên cạnh sự hiện diện, tương giao với các môn đồ, và cho họ trực tiếp tiếp xúc với Ngài, Đức Chúa Jesus đã làm gì ...

Read more

Niềm Tin Đời Con

...

Read more

Ca Khúc Giáng Sinh: Chú Bé Gõ Trống

Tựa đề: Chú Bé Gõ Trống Nguyên tác: The Little Drummer Boy Trình bày: Susan Boyle [divide style="2"] [one_half] The Little Drummer Boy Come they told me Pa rum pum pum pum A new born King to see Pa rum pum pum pum Our finest gifts we bring Pa rum pum pum pum To lay before the King Pa rum pum pum pum, rum pum pum pum, rum pum pum pum So to honor Him Pa rum pum pum pum When we come Little baby Pa rum pum pum ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 19/11/2014

Sống Với Thánh Kinh: 19/11/2014 1 Các Vua 22:1-28Dua Nịnh hay Chân Thật? “Xin chớ cất hết lời chân thật khỏi miệng tôi; Vì tôi trông cậy nơi mạng lịnh Chúa” (Thi Thiên 119:43). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Vua A-háp thích nghe những lời của 400 tiên tri của ông? Vì sao Vua A-háp giận dữ và tống giam Tiên tri Mi-chê vào ngục? Hậu quả của người thích nghe lời dua nịnh và bỏ qua lời chân thật là gì? Ông Giô-sa-phá ...

Read more

Ba Ngôi Thiên Chúa: Chương 9a

Chương 9 SỰ PHỤC SINH CỦA CHÚA CỨU THẾ (The Resurrection of Christ) Sự phục sinh của Chúa Cứu Thế là một sự kiện lịch sử có nhiều bằng chứng xác thực hỗ trợ. Tất cả các dân tộc nói tiếng Anh đều tin rằng 80 năm trước khi Chúa giáng sanh, Julius Cesar cùng với hai quân đoàn đã đổ bộ tại bờ biển Kent của nước Anh. Không ai nghi ngờ gì về điều đó cả. Nếu bảo rằng hễ ai tin vào những sự kiện như vậy sẽ được cứu ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 18/11/2014

Sống Với Thánh Kinh: 18/11/2014 1 Các Vua 21:1-29Lòng Tham Vô Đáy “Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn” (1 Ti-mô-thê 6:10). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao ông Na-bốt từ chối bán vườn nho? Để chiếm vườn nho của ông Na-bốt, vợ chồng Vua A-háp phạm tội trọng nào và bị hình phạt ra sao? Lòng tham muốn dẫn đến hậu quả tai hại như thế nào? Bên ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top