Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2014 » November

Sống Với Thánh Kinh: 30/11/2014

Sống Với Thánh Kinh: 30/11/2014 Thi Thiên 112:1-10Phước Hạnh Dành Cho Người Kính Sợ Chúa “Ha-lê-lu-gia! Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, hết lòng yêu thích điều răn của Ngài!” (câu 1 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Người kính sợ Chúa bày tỏ qua đời sống mình qua các khía cạnh nào? Những phước hạnh nào Chúa ban cho họ? Kết quả cuối cùng của người yêu Chúa và người ác khác nhau ra sao? Bạn áp dụng được gì ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/11/2014

Sống Với Thánh Kinh: 29/11/2014 Ê-sai 36:1-22“Chẳng Nói Một Lời” “Chúng làm thinh, chẳng đáp lại một lời, vì vua có truyền lệnh rằng: Các ngươi đừng đáp lại. Ê-li-a-kim, con trai của Hinh-kia, làm chức cung giám, cùng thư ký Sép-na, sử quan Giô-a, con trai của A-sáp, xé áo mình ra, trở về chầu vua Ê-xê-chia, và thuật lại những lời của Ráp-sa-kê” (câu 21, 22). Câu hỏi suy ngẫm: Tướng Ráp-sa-kê nói gì? Bạn đá ...

Read more

Nhớ Chúa Sinh Ra Năm Xưa

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/11/2014

Sống Với Thánh Kinh: 28/11/2014 Ê-sai 35:1-10Sự Thay Đổi Diệu Kỳ “Đồng vắng và đất khô hạn sẽ vui vẻ; nơi sa mạc sẽ mừng rỡ, và trổ hoa như bông hồng” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Ê-sai nhìn thấy sự thay đổi nào nơi đất nước và con người thuộc xứ Giu-đê? Nhìn xa hơn nữa ông thấy gì? Những điều mầu nhiệm nào Đức Chúa Trời bày tỏ cho bạn qua lời tiên tri này? Để lại cảnh điêu tàn của vùng đất Ê-đôm ở p ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/11/2014

Sống Với Thánh Kinh: 27/11/2014 Ê-sai 34:1-17Niềm Hy Vọng trong Cảnh Điêu Tàn “Hãy tìm trong sách Đức Giê-hô-va và đọc lấy: trong những thú vật ấy chẳng một con nào thiếu, chẳng một con nào là không đủ đôi. Vì ấy là miệng Đức Giê-hô-va đã truyền, và Thần Ngài đã nhóm chúng nó lại” (câu 16). Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Ê-sai công bố sự đoán phạt trên hoàn vũ ra sao? Sự đoán phạt trên Ê-đôm thế nào? Những bài ...

Read more

Carol of the Bells

...

Read more

Thanh Hữu: Lời Tạ Ơn

Lời Tạ Ơn Anh đang sống trong khung trời miễn phí, Biết bao điều, hưởng thụ chẳng cần mua. Biết bao điều, xử dụng đến dư thừa, Không phải trả, một đồng xu cắc bạc. Anh đang sống giữa khung trời bát ngát, Không khí đầy thở mãi chẳng hề ngưng. Dòng sông xanh nước chảy mãi không ngừng, Anh uống mãi không bao giờ khô cạn. Ôi Thiên Chúa nguồn cung nhu vô hạn, Cho muôn loài, vạn vật, cho phàm nhân. Ngài đưa tay b ...

Read more

Khúc Thần Ca Năm Xưa

...

Read more

In Everything Give Thanks

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/11/2014

Sống Với Thánh Kinh: 26/11/2014 Ê-sai 33:1-24Lửa Thiêu Đốt Đời Đời “Ai trong chúng ta ở được với sự thiêu đốt đời đời? Ấy là kẻ bước theo công bình, nói ra chánh trực; khinh món lợi hoạnh tài, xua tay chẳng lấy của hối lộ; bưng tai chẳng nghe chuyện đổ huyết, bịt mắt chẳng thấy điều ác” (câu 14b, 15). Câu hỏi suy ngẫm: Lời tiên tri này nhằm chống lại những ai? Có lời hứa nào cho người công chính ở đây? Bạn ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top