Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2014 » September (Page 3)

Sống Với Thánh Kinh: 24/09/2014

Sống Với Thánh Kinh: 24/09/2014 1 Các Vua 15:1-33 Dẹp Bỏ Thần Tượng “A-sa làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, y như Đa-vít, tổ phụ người, đã làm” (câu 11 BTT). Câu hỏi suy ngẫm: Bốn vị vua được nói đến trong phân đoạn này có gì khác nhau? Bạn có thể nói gì về sự sùng bái thần tượng trong cộng đồng của bạn? Dưới ánh sáng của Lời Đức Chúa Trời, thờ thần tượng dẫn đến những tai hại như thế nào? Theo D. J W ...

Read more

Remind Me Who I Am

Nguyên tác: Remind Me Who I Am Tác giả: Jason Gray [divide style="2"] Remind Me Who I Am When I lose my way, And I forget my name Remind me who I am In the mirror all I see Is who I don't wanna be Remind me who I am In the loneliest places When I can't remember what grace is Tell me, once again Who I am to You, who I am to You Tell me, lest I forget Who I am to You, that I belong to You To You When my heart ...

Read more

Ba Ngôi Thiên Chúa: Chương 5b

CÔNG VIỆC QUAN PHÒNG CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI (THẦN HỰU) (God’s Work of Providence) Những cái nhỏ nhặt quyết định đời sống và cấu thành vận mạng các dân tộc không phải là những chuyện tình cờ. Chúng chứng tỏ rằng Đức Chúa Trời đang điều động mọi sự việc trên trần thế. Dầu sự vĩ đại của Đức Chúa Trời không thể dò tìm được, và cõi tạo vật của Ngài thật mênh mông không thể nào hiểu hết được, Ngài vẫn để ý đến mọi tạo ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/09/2014

Sống Với Thánh Kinh: 23/09/2014 1 Các Vua 14:21-31 Hậu Quả của Tội Lỗi “Năm thứ năm đời Rô-bô-am trị vì, Si-sắc, vua Ê-díp-tô, kéo quân đánh Giê-ru-sa-lem, lấy các châu báu của đền Đức Giê-hô-va và của cung vua; người cũng đoạt lấy hết thảy những khiên bằng vàng mà Sa-lô-môn đã làm” (câu 25, 26 BTT). Câu hỏi suy ngẫm: Người Giu-đa đã làm những điều ác nào? Biến cố nào xảy ra trong đời trị vì của Vua Rô-bô-a ...

Read more

Chờ Đợi Gặp Chúa

Hai người nghe một tiếng lớn từ trời đến phán cùng mình rằng: Hãy lên đây! (Khải Huyền 11:12) Không đề cập đến ý nghĩa tiên tri của câu nầy, chúng ta hãy xem đây là lời của Ðấng Ði Trước đang mời gọi thánh dân Ngài. Ðến kỳ hạn, mọi tín hữu sẽ nghe “một tiếng lớn từ trời” phán rằng: “Hãy lên đây!” Ðối với các thánh đồ, đây chính là đề tài để chúng ta vui mừng trông mong. Thay vì sợ lúc phải lìa bỏ đời nầy để ...

Read more

Jesus Yêu Tôi

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/09/2014

Sống Với Thánh Kinh: 22/09/2014 1 Các Vua 14b:1-20 Sống Chân Thật “Nguyện lời nói của miệng con, và sự suy ngẫm của lòng con được đẹp ý Ngài!” (Thi Thiên 19:14 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Khi thấy con trai sắp chết, Vua Giê-rô-bô-am đã làm gì? Tiên tri A-hi-gia đã luận tội Vua Giê-rô-bô-am và tuyên án thế nào? Theo bạn, có giải pháp cho sự khủng hoảng của nhà Giê-rô-bô-am không? Giải pháp đó là gì? Con trai c ...

Read more

Here I Am to Worship

...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Bài Giảng Trên Núi: Được Thương Xót

Tựa đề: Bài Giảng Trên Núi – Được Thương Xót Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:1-12 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng bấm vào tựa đề:  Bài Giảng Trên Núi – Được Thương Xót để nghe bài giảng. [divide style="2"] Phước Hạnh Thật (Lu 6:20-23) 1. Khi thấy những đoàn dân đông, Ngài đi lên núi. Sau khi Ngài ngồi xuống, các môn đồ Ngài đến gần, 2. Ngài cất tiếng dạy rằng, 3. “Phước cho những ai nghèo thiếu trong ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top