Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2014 » September

On My Knees

...

Read more

Ba Ngôi Thiên Chúa: Chương 6a

TIỀN THÂN VÀ SỰ NHẬP THỂ CỦA CHÚA CỨU THẾ GIÊ-XU (The Preexistence and Incarnation of Christ) Ngày nay chúng ta không còn phải đặt ra câu hỏi: “Chúa Cứu Thế có sống thật hay không?” Ta đã có quá nhiều bằng chứng lịch sử về Chúa, nên việc Ngài có sống thật hay không không cần phải đặt nghi vấn nữa. Chìa khóa của Cơ-đốc giáo là Chúa Giê-xu. Không hề có ai giữ địa vị trong bất kỳ tôn giáo nào giống như địa vị ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/09/2014

Sống Với Thánh Kinh: 30/09/2014 Ê-sai 27:1-13 Sự Đoán Phạt và Lời Hứa “Trong ngày đó, các ngươi khá hát bài nói về vườn nho sinh ra rượu nho!” (câu 2 BTT). Câu hỏi suy ngẫm: Lê-vi-a-than tượng trưng cho điều gì? Dân Chúa được giải cứu và phục hồi như thế nào? Khi suy ngẫm phân đoạn này, bạn học được những điều hữu ích nào? Trong phân đoạn Kinh Thánh này, Tiên tri Ê-sai chỉ về thời gian cuối cùng của thế giớ ...

Read more

Quanh Ngôi Đức Chúa Trời

Chung quanh ngôi lại có hai mươi bốn ngôi khác; trên những ngôi ấy tôi thấy hai mươi bốn trưởng lão đang ngồi, mình mặc y phục trắng, và đầu đội mão bằng vàng. (Khải-huyền 4:4) Số người đại diện cho các thánh đồ trên trời sẽ ngồi chung quanh ngôi. Một phân đoạn trong Nhã Ca có nói về việc Sa-lô-môn ca tụng Đức Vua đang ngồi đồng bàn với mình; có người dịch là chiếc bàn tròn. Căn cứ vào đó, tôi nghĩ rằng một ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/09/2014

Sống Với Thánh Kinh: 29/09/2014 Ê-sai 26:1-21 Chờ Đợi Gì? “Vì mọi vật đó phải tiêu tán thì anh em đáng nên thánh và tin kính trong mọi sự ăn ở của mình là dường nào, trong khi chờ đợi trông mong cho ngày Đức Chúa Trời mau đến, là ngày các từng trời sẽ bị đốt mà tiêu tán, các thể chất sẽ bị thiêu mà tan chảy đi!” (2 Phi-e-rơ 3:11-12 BTT). Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Ê-sai nói gì về sự khác biệt giữa người ác ...

Read more

Lord! I’m Coming Home

Tựa đề: Nay Quy Hướng Cố Gia (1932) Nguyên tác: Lord! I'm Coming Home Nhạc và lời: William J. Kirkpatrick (1838-1921) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Bài Số 168 [divide style="2"] [one_half] Lord! I'm Coming Home (1892) 1. I’ve wandered far away from God, Now I’m coming home; The paths of sin too long I’ve trod, Lord, I’m coming home. Refrain: Coming home, coming home, Nevermore to roam; Open wide Thin ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Bài Giảng Trên Núi: Được Thấy Đức Chúa Trời

Tựa đề: Bài Giảng Trên Núi – Được Thấy Đức Chúa Trời Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:1-12 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng bấm vào tựa đề:  Bài Giảng Trên Núi – Được Thấy Đức Chúa Trời để nghe bài giảng. [divide style="2"] Phước Hạnh Thật (Lu 6:20-23) 1. Khi thấy những đoàn dân đông, Ngài đi lên núi. Sau khi Ngài ngồi xuống, các môn đồ Ngài đến gần, 2. Ngài cất tiếng dạy rằng, 3. “Phước cho những ai ng ...

Read more

My God Is Awesome

...

Read more

Hosanna

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/09/2014

Sống Với Thánh Kinh: 28/09/2014 Thi Thiên 107:10-16 Người Bị Giam Cầm Được Giải Cứu “Nguyện người ta cảm tạ Đức Giê-hô-va vì lòng nhân từ của Ngài, và vì các phép mầu mà Ngài đã làm cho con loài người!”(câu 15 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Phần Thi Thiên này mô tả ai? Trong hoàn cảnh nào? Vì sao? Làm sao họ có thể thoát khỏi hoàn cảnh đó? Họ nên làm gì với Đấng đã giải cứu họ? Phân đoạn Kinh Thánh này nhắc nhở ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top