Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2014 » August (Page 4)

Sống Với Thánh Kinh: 23/08/2014

Sống Với Thánh Kinh: 23/08/2014 Cô-lô-se 3:5-11 Hãy Để Đời Sống Cũ Chết Đi “Hãy giết chết những dục vọng trần tục” (câu 5a BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Để có một đời sống mới trong Đấng Christ, Cơ Đốc nhân phải làm gì đối với đời sống cũ? Tại sao? Bạn có thật sự thấy mình đang sống một cuộc đời mới trong Chúa không? Sứ đồ Phao-lô thúc giục tín hữu Cô-lô-se “giết chết những dục vọng trần tục” (câu 5). Sự chết c ...

Read more

Ta Thắng Nhờ Đức Tin

...

Read more

Theo Dấu Chân Chúa: Chương 3

Theo Dấu Chân Chúa: Chương 3 - Phần 2 [video id="YY4vLdyn_WQ " type="youtube"] Theo Dấu Chân Chúa: Chương 3 - Phần 3 [video id="KQ8MoS9qw7E " type="youtube"] ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/08/2014

Sống Với Thánh Kinh: 22/08/2014 Cô-lô-se 3:1-4 Sống Hướng Thượng “Hãy chú tâm vào những điều ở trên trời, đừng chú tâm đến những điều ở dưới đất” (câu 2 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Sự phục sinh của Chúa Giê-xu có tác động gì trên đời sống Cơ Đốc nhân? “Chú tâm vào những điều ở trên trời” (câu 2) có nghĩa gì? Bạn kinh nghiệm sự sống lại với Chúa Giê-xu trong đời sống mình như thế nào? Đối với Sứ đồ Phao-lô, Ch ...

Read more

Giựt Mọi Chuông Trời

...

Read more

Tiểu Thuyết: Chim Bay Ngược Gió (1934)

Lời Ban Biên Tập: Thánh Kinh Báo xuất bản số đầu tiên vào tháng 1/1931 tại Hà Nội, đã được phát hành rộng rãi cho độc giả bên trong lẫn bên ngoài Hội Thánh.  Bên cạnh những bài viết phần lớn là giảng luận, nghiên cứu, và suy gẫm Kinh Thánh, Thánh Kinh Báo còn có những mục dành cho gia đình, thiếu nhi, tin tức, văn học và thi ca. Trong lịch sử văn học Việt Nam, thập niên 1930 là giai đoạn đánh dấu sự phát tr ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/08/2014

Sống Với Thánh Kinh: 21/08/2014 1 Các Vua 13:1-34 Cái Chết của Một Tiên tri “Người liền đi: dọc đường người gặp một con sư tử và bị nó giết đi. Thây người nằm sải trên đường, có con lừa đứng một bên, còn sư tử cũng đứng gần bên thây” (câu 24). Câu hỏi suy ngẫm: Người của Đức Chúa Trời nói tiên tri về điều gì? Vì sao ông chết trên đường trở về nhà? Bạn học được gì từ câu chuyện có nhiều tình tiết kỳ lạ này? ...

Read more

Something About That Name Jesus

...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top