Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2014 » August (Page 3)

Pass Me Not, O Gentle Savior

Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Bài Số 256 ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/08/2014

Sống Với Thánh Kinh: 26/08/2014 Cô-lô-se 3:18-4:1 Một Cuộc Sống Hòa Hợp “Đấng Christ là tất cả và trong tất cả” (Cô-lô-se 3:11b BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Theo bạn, các mối quan hệ có ý nghĩa gì trong đời sống con người? Sứ đồ Phao-lô dạy gì về các mối quan hệ này? Bạn nhận thấy mối quan hệ nào trong đời sống mình cần được sửa đổi hoặc củng cố? Các mối quan hệ là trung tâm trong cuộc sống, chúng bao hàm và t ...

Read more

Ân Điển Dạt Dào

Khi Ðức Chúa Giê-xu đang đi (Lu-ca 8:42) Đức Chúa Giê-xu đang đi giữa đám đông đến nhà Giai-ru để cứu con gái vị quan nầy từ chết sống lại, nhưng Ngài vốn giàu lòng nhân từ, nên cũng làm phép lạ khác dọc đường. Trong khi cây gậy của A-rôn chớm nở một phép lạ chưa hoàn tất, nó đã sản sinh ra một mùa thu hoạch hạnh nhân chín rộ những tình thương trọn vẹn. Nếu chúng ta có một vài dự định gì, chúng ta liền ra đ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/08/2014

Sống Với Thánh Kinh: 25/08/2014 Cô-lô-se 3:12-17 Sự Hiệp Một “Nhưng trên hết những điều này, phải mặc lấy tình yêu thương, vì là dây liên kết của sự toàn hảo” (câu 14 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Người được Chúa chọn phải có những phẩm chất nào? Những yếu tố nào không thể thiếu để đem lại sự hiệp một? Bạn tôn ngợi Đức Chúa Trời với lòng biết ơn như thế nào? Đặc ân kèm theo trách nhiệm. Khi Chúa chọn mình làm t ...

Read more

For Those Tears I Died

Tựa đề: Ta Chết Thay Cho Con Nguyên tác: For Those Tears I Died Tác giả: Marsha J. Stevens Lời Việt: Vĩnh Phúc (2011) [divide style="2"] [one_half] For Those Tears, I Died 1. You said You'd come and share all my sorrows. You said You'd be there for all my tomorrows. I came so close to sending You away, But just like You promised: You came there to stay. I just had to pray! And Jesus said, "Come to the water ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Bài Giảng Trên Núi – Vương Quốc Đức Chúa Trời

Tựa đề: Bài Giảng Trên Núi – Vương Quốc Đức Chúa Trời Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:1-12 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng bấm vào tựa đề: Bài Giảng Trên Núi – Vương Quốc Đức Chúa Trời để nghe bài giảng. [divide style="2"] Phước Hạnh Thật (Lu 6:20-23) 1. Khi thấy những đoàn dân đông, Ngài đi lên núi. Sau khi Ngài ngồi xuống, các môn đồ Ngài đến gần, 2. Ngài cất tiếng dạy rằng, 3. “Phước cho những ai n ...

Read more

My Redeemer Lives

...

Read more

Trông Mong Thiên Ân

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 24/08/2014

Sống Với Thánh Kinh: 24/08/2014 Thi Thiên 106:6-46 Chúa Thành Tín “Ngài nhớ đến họ vì giao ước của Ngài. Và thương xót họ theo lòng nhân từ vô biên của Ngài” (câu 45 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời đã bày tỏ sự thành tín của Ngài như thế nào đối với những sai phạm của Ít-ra-ên? Qua đó, bạn được khích lệ như thế nào và học được gì về sự thành tín của Chúa? Dù người Ít-ra-ên luôn bất trung nhưng Đức C ...

Read more

Cuộc Đời Chúa Jesus – Chương 20b

Ngụ Ngôn về Con Chiên Lạc “Vì Con Người đã đến để cứu kẻ bị lạc mất. Các ngươi nghĩ sao? Nếu một người chăn có một trăm con chiên, mà một con đi lạc, người ấy há chẳng để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên bị lạc sao? Nếu tìm được, quả thật, Ta nói với các ngươi: Người ấy sẽ vui mừng về con chiên đó hơn về chín mươi chín con không đi lạc. Cũng vậy, Cha các ngươi trên trời không muốn một ai ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top