Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2014 » August (Page 13)

Phim: Thi Thiên

...

Read more

Tài Liệu: Giáo Trình Alpha – Bài Số 15

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 01/08/2014

Sống Với Thánh Kinh: 01/08/2014 Ma-thi-ơ 28:19-20 Đại Sứ Mệnh “Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-tem cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi. Và này, Ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế” (Ma-thi-ơ 28:19-20). Câu hỏi suy ngẫm: Đại mệnh lệnh mà Chúa giao cho các môn đệ gồm những công tác nào? Những công tác nà ...

Read more

Ngài Là Tình Yêu

...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top