Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2014 » July (Page 6)

Sống Với Thánh Kinh: 20/7/2014

Sống Với Thánh Kinh: 20/7/2014 Thi Thiên 105:7-11 Chúa Luôn Giữ Lời “Ngài nhớ giao ước Ngài mãi mãi, nghìn đời không quên lời phán của Ngài”(câu 8). Câu hỏi suy ngẫm: Câu 7 cho biết gì về Đức Chúa Trời? Bản chất của Chúa trong câu 8 giúp chúng ta thế nào trên đường theo Ngài? Chúa đã hứa gì? Với ai? Ngài thực hiện những lời hứa đó như thế nào? Bạn nhận được những lời hứa nào từ Chúa? Có bao giờ bạn thất hứa ...

Read more

Cuộc Đời Chúa Jesus – Chương 17b

Chúa Là Bánh Hằng Sống Hôm sau, dân chúng vẫn còn ở bên kia bờ nhận thấy không có thuyền nào khác ngoài chiếc thuyền nhỏ mà các môn đồ Ngài đã dùng, và họ cũng biết Ðức Chúa Jesus đã không lên thuyền với các môn đồ Ngài, chỉ các môn đồ Ngài đã chèo đi một mình. Lúc đó, một số thuyền nhỏ khác từ Tiberias vừa đến, và cập vào nơi đoàn dân đã ăn bánh sau khi Chúa tạ ơn.  Khi đám đông không thấy Ðức Chúa Jesus ở ...

Read more

Đức Tin Trông Cậy Yêu Thương

...

Read more

Billy Graham: Sứ Giả Của Chúa – 2/2

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 19/7/2014

Sống Với Thánh Kinh: 19/7/2014 Giăng 8:12-20 Bước Đi trong Sự Sáng “Chúa Giê-xu lại nói cùng dân chúng, Ngài phán: ‘Ta là Nguồn Sáng cho nhân loại. Người nào theo Ta sẽ không đi trong bóng tối, nhưng có ánh sáng của sự sống’” (câu 12 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Ánh sáng cần cho thế giới nầy như thế nào? Chúa Giê-xu tuyên bố Ngài là sự sáng của thế gian có nghĩa gì? Thế nào là bước đi trong sự sáng? Bạn đan ...

Read more

Tài Liệu: Giáo Trình Alpha – Bài Số 13

...

Read more

Chúa Luôn Bên Con

...

Read more

Dust on the Bible

Nguyên tác: Dust on the Bible Nhạc và lời: John Bailes & Walter Bailes [divide style="2"] Dust on the Bible 1. I went into a home one day just to see some friends of mine Of all their books and magazines, not a Bible could I find I asked them for the Bible when they brought it, what a shame For the dust was covered o'er it, not a fingerprint was plain Dust on the Bible, Dust on the Holy Word The words o ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 18/7/2014

Sống Với Thánh Kinh: 18/7/2014 Giăng 8:1-11 Yêu Thương Người Phạm Tội “Người phụ nữ đáp: Thưa Chúa, không ai cả. Đức Chúa Giê-xu phán: Ta cũng không kết án chị đâu, hãy đi, đừng phạm tội nữa” (câu 11 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Sau lễ Lều Tạm kết thúc, các thầy thông giáo và người Pha-ri-si có mưu đồ gì với Chúa Giê-xu? Họ làm gì để thử Ngài, và với mục đích gì? Bạn thường có thái độ, hành động nào với tội lỗ ...

Read more

Come, Thou Fount of Every Blessing

...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top