Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2014 » July (Page 5)

Chỉ Trông Mong Duy Chúa

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/7/2014

Sống Với Thánh Kinh: 23/7/2014 1 Các Vua 10:1-29 Chuyến Đi Ngàn Dặm “Khi nữ hoàng Sê-ba thấy tất cả sự khôn ngoan của Sa-lô-môn… thì mất vía” (câu 4, BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Nữ hoàng Sê-ba bày tỏ sự ngưỡng mộ thế nào khi nhìn thấy sự khôn ngoan và giàu có của Vua Sa-lô-môn? Bạn học được gì từ chuyến đi lịch sử của bà? Bạn nghĩ thế nào về sự trống rỗng và vô vị của cuộc đời mà nhiều năm sau Vua Sa-lô-môn n ...

Read more

Ba Ngôi Thiên Chúa: Chương 1b

Ba Ngôi Thiên Chúa Xác Nhận Bởi Kinh Thánh (Affirmed By Scripture) Kinh Thánh xác định sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Câu đầu tiên của Kinh Thánh “Ban đầu Đức Chúa Trời” đã đặt cứ điểm cho toàn bộ Kinh Thánh; sau đó không có chỗ nào trong Kinh Thánh phủ nhận hay bàn cãi về sự kiện đó cả. Mỗi trang trong Kinh Thánh đều ghi đậm hình ảnh của Đức Chúa Trời Hằng Sống; vì thế, nếu chấp nhận giáo huấn của Kinh Thá ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/7/2014

Sống Với Thánh Kinh: 22/7/2014 1 Các Vua 9:1-28 Lời Cảnh Cáo của Đức Chúa Trời “Nhưng nếu con hoặc con cháu của con quay khỏi Ta, không tuân giữ các điều răn và luật lệ Ta đã truyền phán, mà đi phục vụ các thần khác và thờ lạy chúng, thì Ta sẽ truất Ít-ra-ên khỏi đất Ta đã ban cho họ. Còn Đền Thờ mà Ta đã biệt riêng ra thánh cho Danh Ta thì Ta cũng sẽ loại bỏ khỏi mặt Ta; và Ít-ra-ên sẽ trở thành đề tài cho ...

Read more

Thuộc Về Ngài

Vì phần của Ðức Giê-hô-va là dân Ngài (Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:9) Họ thuộc về Ngài như thế nào? Do sự lựa chọn tể trị của Ngài. Ngài đã chọn họ, đặt lòng yêu mến của Ngài trên họ. Ngài làm việc đó hoàn toàn không căn cứ vào bất cứ một điều thiện hảo nào nơi họ lúc đó, hay bất cứ một điều tốt lành nào Ngài đã thấy trước trong họ. Ngài muốn thương xót ai thì thương xót, và đã ban cho một nhóm người để nhận ...

Read more

I Bowed on My Knees

...

Read more

Chúa Ôi, Xin Dừng Chân Lại Gần Tôi

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/7/2014

Sống Với Thánh Kinh: 21/7/2014 1 Các Vua 8:31-66 Lời Cầu Nguyện của Một Vị Vua “Khi Ít-ra-ên, con dân của Ngài, bị kẻ thù đánh bại vì phạm tội với Ngài, nếu họ trở lại với Ngài, xưng nhận Danh Ngài và cầu nguyện nài xin với Ngài trong Đền Thờ nầy, thì xin Chúa trên trời lắng nghe, tha tội cho dân Ít-ra-ên của Ngài và khiến họ trở về đất mà Chúa đã ban cho tổ phụ họ” (câu 33, 34 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Vua ...

Read more

Dưới Cánh Của Đấng Toàn Năng

Sứ Điệp: Dưới Cánh Của Đấng Toàn Năng Kinh Thánh: Ru-tơ 2:1-23 Diển giả: Mục sư Hứa Trung Tín Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Dưới Cánh Của Đấng Toàn Năng để nghe bài giảng. [divide style="2"] Ru-tơ Gặp Bô-a 1. Lúc ấy Na-ô-mi có một người bà con bên chồng, một người khá giàu có, thuộc dòng họ Ê-li-mê-léc, tên là Bô-a. 2. Ru-tơ người Mô-áp thưa với Na-ô-mi, “Xin mẹ cho con ra đồng mót lúa. Con sẽ đi sau người n ...

Read more

Thánh Ca: Tôn Vinh Chúa Ba Ngôi

...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top