Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2014 » July (Page 4)

Tài Liệu: Giáo Trình Alpha – Bài Số 14

...

Read more

Take My Hand Precious Lord

...

Read more

Vinh Quang Thuộc Chúa

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/7/2014

Sống Với Thánh Kinh: 25/7/2014 Cô-lô-se 2:6-15 Đâm Rễ và Kết Quả “Hãy đâm rễ, lập nền trong Ngài; hãy mạnh mẽ trong đức tin như anh em đã được dạy dỗ, và càng gia tăng trong sự cảm tạ” (câu 7). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cảnh báo các tín hữu Cô-lô-se điều gì? Điều ông nhắc họ có phải là điều họ phải đâm rễ lập nền không? Đời sống bạn đang đâm rễ nơi đâu? Kết quả thế nào? Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở chúng ta ...

Read more

Nhật Ký Đoàn Truyền Giáo Good Samaritan (2014)

Good Samaritan là một tổ chức thiện nguyện do các tín hữu Tin Lành tại Hoa Kỳ thành lập. Năm 2014, Good Samaritan trở lại Việt Nam với một đoàn y tế gồm 120 bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ, chuyên viên và tình nguyện viên.  Đoàn đang hoạt động tại Cao Bằng và sẽ tiếp tục công việc điều trị cho tới ngày 3/8/2014. Dưới đây là vài dòng nhật ký của đoàn trong những ngày đầu tiên. July 17, 2014:  Dự báo bão Ramasun Chún ...

Read more

Good Samaritan 2014 Tại Việt Nam

Hoạt Động Của Good Samaritan Tại Việt Nam Trong Năm 2014 Good Samaritan là một tổ chức bất vụ lợi,  khởi đầu từ nhóm truyền giáo của Đoàn Thanh Niên Tin Lành Giám Lý Việt Nam tại Hoa Kỳ, sau đó mở rộng cộng tác với các tín hữu Tin Lành liên hệ phái, rồi phát triển dần thành một tổ chức chính thức với tên gọi là Good Samaritan Medical and Dental Ministry như hiện nay.   Hoạt động chính của Good Samaritan là ...

Read more

Ca Ngợi Vua Giê-xu

...

Read more

Nền Tảng Kinh Thánh – Phần 4/4

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 24/7/2014

Sống Với Thánh Kinh: 24/7/2014 Cô-lô-se 1:24-2:5 Vui Mừng trong Gian Khổ “Hiện nay tôi vui mừng trong sự gian khổ vì anh em, và cũng vì thân thể Ngài là Hội Thánh, mà đem thân xác mình hoàn tất phần còn lại trong sự thương khó của Đấng Christ” (câu 24). Câu hỏi suy ngẫm: Bạn nghĩ gì về những gian khổ trong đời sống Cơ Đốc nhân? Giải thích ý nghĩa câu 24. Điều gì đã giúp Sứ đồ Phao-lô vui mừng trong sự gian ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 22:7-20

Cùng Học Kinh Thánh Lu-ca 22:7-20 Câu Hỏi Gợi Ý Bạn thường dự tiệc với ai?  Mục đích của bữa tiệc là gì? Câu Hỏi Thảo Luận Lễ Bánh Không Men là lễ gì?  Tại sao phải kỷ niệm lễ này?  Ai là những người cùng dự? (Xuất 12:1-20). Chúa sai ai chuẩn bị cho buổi lễ này (22:8)?  Có gì đặc biệt trong việc chọn chỗ để dự lễ (22:9-13)?  Tại sao Chúa không nói rõ địa điểm tổ chức bữa tiệc? Lý do đặc biệt mà Đức Chúa Jes ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top