Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2014 » July (Page 3)

Nương Dựa Nơi Đấng Toàn Năng

Sứ Điệp: Nương Dựa Nơi Đấng Toàn Năng Kinh Thánh: Ru-tơ 2:1-23 Diển giả: Mục sư Hứa Trung Tín Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Nương Dựa Nơi Đấng Toàn Năng để nghe bài giảng. [divide style="2"] Ru-tơ Gặp Bô-a 1. Lúc ấy Na-ô-mi có một người bà con bên chồng, một người khá giàu có, thuộc dòng họ Ê-li-mê-léc, tên là Bô-a. 2. Ru-tơ người Mô-áp thưa với Na-ô-mi, “Xin mẹ cho con ra đồng mót lúa. Con sẽ đi sau người n ...

Read more

Tôn Vinh Chân Thần

...

Read more

Nguyền Sống Vì Đấng Đã Chết

...

Read more

At Your Name

Nguyên tác: At Your Name Sáng tác: Tim Hughes & Phil Wickham Trình bày: Phil Wickham "At Your Name (Yahweh, Yahweh)" 1. At Your name The mountains shake and crumble At Your name The oceans roar and tumble At Your name Angels will bow The earth will rejoice Your people cry out Chorus: Lord of all the earth We shout Your name, shout Your name Filling up the skies With endless praise, endless praise Yahweh ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/7/2014

Sống Với Thánh Kinh: 27/7/2014 Thi Thiên 105:12-15 Những Kẻ Tạm Cư “Ngài không cho ai áp bức họ”(câu 14a). Câu hỏi suy ngẫm: Dân tộc Ít-ra-ên bắt đầu thế nào về số người và cả cách lập quốc? Đức Chúa Trời đã làm gì cho họ? Bài học nầy có liên hệ gì với Cơ Đốc nhân ngày nay và chính bạn? Dân tộc Ít-ra-ên bắt đầu từ “một số ít người” (câu 12a), dẫn đầu là ông Áp-ra-ham. Theo lời kêu gọi của Đức Chúa Trời, ông ...

Read more

Cuộc Đời Chúa Jesus – Chương 18a

Truyền Thống Người Xưa Bấy giờ, có mấy người Pharisees và mấy thầy dạy giáo luật từ Jerusalem đến và đứng quanh Ngài.  Họ thấy vài môn đồ của Ngài để tay chưa tẩy uế, tức chưa rửa tay, mà ăn. Số là người Pharisees và mọi người Do Thái đều giữ truyền thống của người xưa rằng họ sẽ không ăn gì nếu chưa rửa tay. Vật gì mua ngoài chợ về, nếu không đem rửa, họ sẽ không ăn. Họ cũng giữ những truyền thống khác như ...

Read more

Hillsong – Mighty to Save Concert

...

Read more

Tôi Vững Vàng

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/7/2014

Sống Với Thánh Kinh: 26/7/2014 Cô-lô-se 2:16-23 Từ Hình đến Bóng “Những điều nầy chỉ là cái bóng của những điều sẽ đến, còn thực chất chính là Đấng Cơ Đốc” (câu 17 NIV- VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Bạn nghĩ gì về những luật lệ của giáo hội? Sứ đồ Phao-lô đưa ra những lời cảnh báo nào liên quan đến luật lệ tôn giáo? Bạn rút ra bài học nào cho Hội Thánh và chính mình? Sứ đồ Phao-lô cảnh báo về tình trạng căng thẳ ...

Read more

Chúa Đã Tìm Và Cứu Con

...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top