Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2014 » July (Page 2)

Chúa Vẫn Bên Con

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/7/2014

Sống Với Thánh Kinh: 30/7/2014 Ê-sai 17:1-18:7 Tin Cậy Đấng Thành Tín “Trong lúc đó, dân người cao da mởn, tức là dân đáng kinh sợ từ khi lập nước trở đi, là dân hay cân lường và giày đạp, là nước mà có những sông chia đất nó, chính dân ấy sẽ đem lễ vật dâng cho Đức Giê-hô-va Vạn Quân, trong nơi Danh Đức Giê-hô-va Vạn Quân ngự, là núi Si-ôn” (18:7). Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Ê-sai nói gì về Sy-ri và Ít-ra- ...

Read more

Let There Be Love

...

Read more

Ba Ngôi Thiên Chúa: Chương 2a

Ba Ngôi Thiên Chúa Chương 2 ĐỨC CHÚA TRỜI VÔ HẠN (The Infinitude of God) Tác giả Thi Thiên viết “Đức Giê-hô-va thật vĩ đại và đáng tôn ngợi; sự vĩ đại vô cùng của Ngài không ai thấu hiểu được” (Thi Thiên 145:3)  Ngay cả thời đại nguyên tử với bao nhiêu kiến thức khoa học hiện nay cũng không thể nào thay đổi được sự nhìn nhận khiêm tốn đó. Kinh Thánh nêu rõ những thuộc tính của Đức Chúa Trời, nhưng đặc tính ...

Read more

Tình Yêu Chúa

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/7/2014

Sống Với Thánh Kinh: 29/7/2014 Ê-sai 15:1-16:14 Ngậm Ngùi Vì Mô-áp “Lòng ta ngậm ngùi vì Mô-áp; kẻ sang nó trốn chạy đến Xoa, và đến Ê-lát Sê-li-sia. Vì họ vừa trèo lên đèo Lu-hít vừa khóc; vì bại hoại mà kêu van trên con đường Hô-rô-na-im” (15:5). Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Ê-sai công bố điều gì về Mô-áp? Khi công bố lời tiên tri nầy thái độ của ông thế nào? Thái độ của bạn đối với thế giới thương tổn nầy ...

Read more

Ở Trong Chúa

Chúng ta ở trong Ngài (I Giăng 4:13) Bạn có cần một ngôi nhà cho linh hồn mình không? Có lẽ bạn hỏi: Tôi phải mua bao nhiêu tiền? Giá của ngôi nhà hơi hạ hơn điều mà bản tính tự hào của con người dường như muốn trả. Nó không cần tiền, không đòi giá. Phải chăng bạn muốn trả một giá thuê xứng đáng? Bạn muốn làm một việc gì đó để mua được Ðấng Christ chăng? Nếu thế, bạn sẽ chẳng bao giờ có được ngôi nhà, bởi v ...

Read more

How Great Thou Art

Tựa đề: Thánh Chúa Siêu Việt Nguyên Tác: O Store Gud Lời:  Carl Gustav Boberg (1859-1940) Nhạc: Dân ca Thụy Điển Lời Việt: Mục sư Vũ Văn Cư Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài Số 20 [divide style="2"] [one_half] Thánh Chúa Siêu Việt Mục sư Vũ Văn Cư (1915-1977) 1. Khi xem muôn vật Do tay Thiên Chúa sáng tạo chúng. Cứu Chúa của tôi! Lòng cảm xúc bao kinh sợ. Tôi xem sao trời. Tôi nghe muôn tiếng sấm rề ...

Read more

Nơi Vĩnh Phước

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/7/2014

Sống Với Thánh Kinh: 28/7/2014 Ê-sai 14:9-31 Quyền Tể Trị “Đức Giê-hô-va vạn quân đã thề rằng: ‘Chắc chắn điều Ta đã hoạch định sẽ xảy ra, Điều Ta đã quả quyết sẽ đứng vững’” (câu 24 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Ê-sai dùng hình ảnh nào để mô tả sự suy bại của Ba-by-lôn? Sự sụp đổ của Ba-by-lôn cho chúng ta bài học nào ngày nay? Tham vọng tự đặt mình vào vị trí Đức Chúa Trời dẫn đến hậu quả nào? Lời ti ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top