Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2014 » July (Page 13)

Sống Với Thánh Kinh: 2/7/2014

Sống Với Thánh Kinh: 2/7/2014 1 Sử Ký 15:14-28 Lòng Thành với Chân Lý “Đức Chúa Trời là thần linh, nên những người thờ phượng Ngài phải thờ phượng bằng tâm linh và chân lý” (Giăng 4:24 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Những ai đi đón Hòm Giao Ước? Tinh thần và thái độ đón rước của họ ra sao? Vì sao lần rước Hòm Giao Ước nầy không có sự trở ngại nào mà tất cả đều vui mừng? Dù Hòm Giao Ước không còn rơi vào tay quân ...

Read more

Elvis Presley – Help Me

...

Read more

Phóng Sự: Đoàn Truyền Giáo Good Samaritan (2007)

Đoàn Y Tế Samari Nhân Lành “Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi  khen Cha các ngươi ở trên trời” Ma-thi-ơ 5:16. Good Samaritan Medical Dental Ministry là một giáo vụ y tế, được gọi trong tiếng Việt là Đoàn Y Tế Samari Nhân Lành.  Tên gọi của đoàn được đặt dựa vào câu chuyện Đức Chúa Giê-xu đã kể trong Phúc Âm Lu-ca chương 10:24-37. Đoàn Y ...

Read more

Điều Tôi Thấu Hiểu

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 1/7/2014

Sống Với Thánh Kinh: 1/7/2014 1 Sử Ký 15:1-15 Một Chỗ cho Chúa “Đa-vít cất cho mình những cung đền tại thành Đa-vít, và sắm sửa một nơi cho hòm của Đức Chúa Trời, cùng dựng nhà trại cho hòm ấy” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít đã xây dựng những công trình nào? Tại sao? Vua chọn ai để khiêng Hòm Giao Ước của Chúa? Những người được dự phần trong sự thờ phượng Chúa cần phải làm gì? Nhờ ơn Chúa ban, Vua Đa ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top