Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2014 » June (Page 5)

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 20:27-40

Cùng Học Kinh Thánh Lu-ca 20:27-40 Câu Hỏi Gợi Ý Khi có thắc mắc về những điều khó hiểu trong Kinh Thánh, bạn đã làm gì? Câu Hỏi Thảo Luận Nhóm người chất vấn Chúa trong khúc Kinh Thánh này là ai (20:27)? Quan điểm của họ về sự sống lại là gì (Công Vụ 23:8)? Tại sao họ hỏi Chúa về vấn đề này? Câu hỏi của họ đặt trên căn bản nào (20:28)?  Giả thuyết của họ là gì (20:29-32)?  Vấn đề khó xử mà họ nêu ra là gì ...

Read more

Có Cha Bên Đời

...

Read more

Thánh Kinh Hè – Hội Thánh U Minh Cà Mau

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 18/6/2014

Sống Với Thánh Kinh: 18/6/2014 Cô-lô-se 1:15-23 Đời Sống Tỏa Hương “Song tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng tôi được thắng trong Đấng Christ luôn luôn, và bởi chúng tôi, Ngài rải mùi thơm về sự nhận biết Ngài khắp chốn!” (2 Cô-rinh-tô 2:14). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô nêu lên những thuộc tính nào của Chúa Giê-xu? Những thuộc tính về Chúa Giê-xu có ý nghĩa gì cho đời sống thuộc linh của bạn? Đời số ...

Read more

Unless The Lord Builds The House

Nguyên tác: Unless The Lord Builds The House Sáng tác: Keith Green Trình bày: Keith Green ...

Read more

Thánh Ca: Jerusalem

Nguyên tác: Jerusalem Trình bày: Cantico Vocal Group (Brazil) ...

Read more

Cám Ơn Cha Mẹ Nhiều

...

Read more

Phóng Sự: Đoàn Truyền Giáo Good Samaritan (2005)

Đoàn Y Tế Samari Nhân Lành “Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi  khen Cha các ngươi ở trên trời” Ma-thi-ơ 5:16. Good Samaritan Medical Dental Ministry là một giáo vụ y tế, được gọi trong tiếng Việt là Đoàn Y Tế Samari Nhân Lành.  Tên gọi của đoàn được đặt dựa vào câu chuyện Đức Chúa Giê-xu đã kể trong Phúc Âm Lu-ca chương 10:24-37. Đoàn Y ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 17/6/2014

Sống Với Thánh Kinh: 17/6/2014 Cô-lô-se 1:9-14 Một Đời Sống Đầy Trách Nhiệm “Từ ngày nghe về anh chị em, chúng tôi không ngừng cầu nguyện cho anh chị em” (câu 9a NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Sự cưu mang của Sứ đồ Phao-lô đối với tín hữu Cô-lô-se giúp bạn hiểu thêm gì về ông? Ông thể hiện tinh thần trách nhiệm với con dân Chúa tại Cô-lô-se như thế nào? Tinh thần trách nhiệm được thể hiện như thế nào trong Hộ ...

Read more

When I Hear The Praises Start

Nguyên tác: When I Hear The Praises Start Sáng tác: Keith Green Trình bày: Keith Green ...

Read more

©2012-2018 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top