Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2014 » June (Page 2)

Sống Với Thánh Kinh: 08/08/2014

Sống Với Thánh Kinh: 08/08/2014 Ma-thi-ơ 25:31-45 Hội Thánh Phục Vụ Tha Nhân “Vua sẽ trả lời rằng: Quả thật, Ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em Ta, ấy là đã làm cho chính mình Ta vậy” (câu 40). Câu hỏi suy ngẫm: Trong phân đoạn này, Chúa đồng hóa mình với những người nào? Tại sao? Hội Thánh bạn có chương trình phục vụ tha nhân nào kh ...

Read more

Tài Liệu: Giáo Trình Alpha – Bài Số 10

...

Read more

Hallelujah, What a Savior

Nguyên tác: Hallelujah, What a Savior Sáng tác: Philip P. Bliss (1838-1876) Trình bày: Fox Hounds ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/6/2014

Sống Với Thánh Kinh: 27/6/2014 1 Các Vua 7:1-12 Cung Điện của Vua Sa-lô-môn “Nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà, thì những thợ xây cất làm uổng công” (Thi Thiên 127:1). Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi xây xong Đền Thờ, Vua Sa-lô-môn tiếp tục xây dựng những gì? Để làm gì? Nhìn vào những công trình xây cất hoành tráng, người bình thường có thấy được nhà lãnh đạo tận hiến cho Đức Chúa Trời không? Trong Hội Thánh của bạ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/6/2014

Sống Với Thánh Kinh: 26/6/2014 1 Các Vua 6:1-38 Xây Dựng Nhà của Đức Chúa Trời “Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao?” (1 Cô-rinh-tô 3:16). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn xây Đền Thờ khi nào và kích cỡ Đền Thờ nầy ra sao? Vì sao Đền Thờ vô cùng quan trọng đối với người Ít-ra-ên và chúng ta? Để bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong Đề ...

Read more

Ngài Bên Con

...

Read more

Our God

...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 20:41-21:4

Cùng Học Kinh Thánh Lu-ca 20:41-21:4 Câu Hỏi Gợi Ý Những người nào khiến bạn chú ý? Bạn chú ý điều gì nơi những người này: lời nói, trang phục, quan điểm hay cách sống của họ? Câu Hỏi Thảo Luận Trong phần trước (20:27-40), những người Sa-đu-sê đã tìm cách gài bẫy Đức Chúa Jesus về những điều khó hiểu - hay có vẻ mâu thuẩn - trong Kinh Thánh; trong khúc Kinh Thánh này, Chúa đã hỏi họ điều gì (20:40-42)? Giữa ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/6/2014

Sống Với Thánh Kinh: 25/6/2014 Giăng 14:1-3 Chỗ Ở trên Thiên Đàng “Trong nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở... Ta đi và chuẩn bị chỗ cho các con rồi, Ta sẽ trở lại để đón các con...” (câu 2a và 3a NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao các môn đệ bối rối? Trong sự bối rối đó, Chúa khuyên họ và hứa cho họ điều gì? Qua lời hứa của Chúa, bạn có khái niệm gì về thiên đàng? Dựa vào Khải Huyền 22:1-5, bạn biết thiên đàng có ...

Read more

Phóng Sự: Đoàn Truyền Giáo Good Samaritan (2006)

31 "Khi Con Người ngự đến trong vinh quang mình cùng với tất cả các thiên sứ, Ngài sẽ ngồi trên ngai vinh quang. 32 Muôn dân sẽ tụ họp trước mặt Ngài; và Ngài sẽ chia họ ra như người chăn chia chiên và dê ra, 33 để chiên bên phải, và dê bên trái. 34 Lúc ấy, Vua sẽ phán với những người ở bên phải rằng: ‘Hỡi những người được Cha Ta ban phước, hãy đến thừa hưởng vương quốc thiên đàng đã chuẩn bị sẵn cho các co ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top