Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2014 » May (Page 2)

I Will Fear No Evil

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/5/2014

Sống Với Thánh Kinh: 29/5/2014 Sáng Thế Ký 22:1-19 Đức Tin của Ông Áp-ra-ham (2) “Bởi đức tin Áp-ra-ham, khi được Đức Chúa Trời thử nghiệm ông đã dâng Y-sác” (Hê-bơ-rơ 11:17a NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa muốn ông Áp-ra-ham dâng cho Ngài con yêu quý nhất của mình? Ông Áp-ra-ham đáp ứng thế nào trước mệnh lệnh của Chúa? Câu nói nào chứng tỏ đức tin mãnh liệt của ông Áp-ra-ham? Điều gì xảy ra khi ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 20:1-8

Cùng Học Kinh Thánh Lu-ca 20:1-8 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn thắc mắc về động lực khiến một người làm những việc tốt hay không?  Bạn có đoán được vì sao người ấy làm những việc này? Câu Hỏi Thảo Luận Câu chuyện này xảy ra tại đâu?  Lúc đó Đức Chúa Jesus đang làm gì?  Ai là những người đã đến chất vấn Chúa (20:1)?  Họ chất vấn Chúa những điều gì (20:2)? Đức Chúa Jesus đã trả lời câu hỏi của họ như thế nào?  ...

Read more

Days Of Elijah

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/5/2014

Sống Với Thánh Kinh: 28/5/2014 Sáng Thế Ký 12:1-3 Đức Tin của Ông Áp-ra-ham (1) “Bởi đức tin Áp-ra-ham khi được kêu gọi đi đến nơi ông sẽ được nhận làm sản nghiệp, đã vâng lời và ra đi, dù ông chẳng biết mình đi đâu” (Hê-bơ-rơ 11:8 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa bảo ông Áp-ra-ham đi đâu? Vâng theo tiếng gọi của Chúa, ông phải từ bỏ những gì? Ông đáp ứng ra sao trước sự kêu gọi của Chúa? Chúa hứa gì với ô ...

Read more

Ý Nghĩa Thuộc Linh Của Mẫu Tự Hy-bá-lai: Resh

Chữ Thứ Hai Mươi: RESH (Cái đầu) Số tiêu biểu: 200 Chữ thứ hai mươi trong mẫu tự Hy-bá-lai là "RESH", như chữ R. Chữ nầy có nghĩa là "cái đầu", cũng có nghĩa là người cai trị, cầm đầu. Kinh Thánh nói đến chữ nầy 399 lần. Trong sách Sáng Thế Ký 2:10 có nói đến con sông bốn ngã, nhưng theo nguyên văn tiếng Hy-bá-lai thì viết là "con sông chia ra bốn đầu". Chữ này cũng có nghĩa là một người cầm đầu một chi phá ...

Read more

Take Me to The King

...

Read more

Chúa Nhân Từ

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/5/2014

Sống Với Thánh Kinh: 27/5/2014 Sáng Thế Ký 6:5-22 Đức Tin của Ông Nô-ê “Bởi đức tin, Nô-ê khi được cảnh báo về những điều chưa thấy, với lòng thành tâm kính sợ đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình. Bởi đức tin đó, ông kết tội thế gian, và trở nên người thừa kế sự công chính đến từ đức tin” (Hê-bơ-rơ 11:7 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Khi Chúa nhìn vào tình trạng của nhân loại trong thời ông Nô-ê, Ngài thấy gì? ...

Read more

Tôi Là Ai

Tựa Đề: Tôi Là Ai Nhạc và Lời: Lê Phước Đạt ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top