Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2014 » May (Page 14)

Sống Với Thánh Kinh: 2/5/2014

Sống Với Thánh Kinh: 2/5/2014 Ê-sai 10:20-34 Đừng Sợ “Vậy có Lời Chúa, là Đức Giê-hô-va vạn quân, phán như vầy: Hỡi dân Ta, ngươi ở tại Si-ôn, chớ sợ người A-si-ri, dù họ lấy roi đánh ngươi và giá gậy trên ngươi theo cách người Ê-díp-tô. Vì còn ít lâu nữa, Ta sẽ hết giận các ngươi; cơn thịnh nộ Ta trở nghịch cùng dân ấy đặng hủy diệt nó.” (câu 24, 25). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời hứa điều gì với dân sót ...

Read more

Four Days Late

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 1/5/2014

Sống Với Thánh Kinh: 1/5/2014 Ê-sai 10:5-19 Bài Học từ Lịch Sử “Nhưng khi Chúa đã hoàn thành mọi công việc của Ngài trên núi Si-ôn và tại Giê-ru-sa-lem, Ngài phán: “Ta sẽ trừng phạt những việc làm của lòng tự đại và sự kiêu hãnh của con mắt tự cao của vua A-si-ri” (câu 12 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời thường dùng điều gì để sửa phạt dân Ngài? Vì sao cuối cùng A-si-ri bị suy tàn? Bài học từ lịch sử ...

Read more

Chúa Giê-xu Tại Bắc Kinh – Chương 9.a

Chương Chín JERUSALEM CỦA TRUNG QUỐC Ðại hội về Hồi giáo tại Ý rất đặc biệt nhưng ngoài thành phố còn đặc biệt hơn, cảnh tuyệt đẹp của thành phố Florence.  Tôi đi dạo ngoài công viên Piazza della Signorina và vùng phía trước lâu đài  Palazzo Vecchio.  Rồi tự nhiên tôi nhận thấy trong khung cảnh tuyệt diệu của Ý trong thời kỳ Phục hưng là những người Tin Lành từ Ôn Châu làm việc rất cực nhọc và rất thành côn ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top