Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2014 » May

Cuộc Đời Chúa Jesus – Chương 14a

Chương 14 Ẩn Dụ Về Người Gieo Giống Cùng ngày hôm đó, Ðức Chúa Jesus ra khỏi nhà, ngồi bên bờ biển.  Dân chúng tụ họp quanh Ngài rất đông đến nỗi Ngài phải xuống thuyền mà ngồi, trong khi cả đoàn dân đứng trên bờ.  Ngài dùng các ẩn dụ dạy họ nhiều điều. Ngài phán: “Có một người đi ra gieo giống.  Trong khi gieo, một số hạt rơi dọc đường, chim đến ăn hết.  Một số hạt khác rơi trên vùng sỏi đá, nơi có ít đất. ...

Read more

God Will Make a Way

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 31/5/2014

Sống Với Thánh Kinh: 31/5/2014 Sáng Thế Ký 1:2-5 “Phải Có Ánh Sáng” “Đức Chúa Trời phán: ‘Phải có ánh sáng,’ thì có ánh sáng”(câu 3). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Đức Chúa Trời tạo nên ánh sáng ở giai đoạn đầu của sự sáng tạo? Theo Kinh Thánh, “ánh sáng” chỉ về gì? “Ánh sáng” đem lại những đổi thay nào trên đất, và trong cuộc đời bạn? Lúc đầu, đất được miêu tả là “không có hình dạng và trống không” (câu 2), ngh ...

Read more

Tài Liệu: Giáo Trình Alpha – Bài Số 6

...

Read more

Amazing Love

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/5/2014

Sống Với Thánh Kinh: 30/5/2014 Sáng Thế Ký 1:1 Đức Chúa Trời Sáng Tạo “Ban đầu, Đức Chúa Trời sáng tạo trời và đất” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Câu Kinh Thánh nầy khẳng định chân lý nào? Chân lý nầy có ảnh hưởng gì trên đời sống bạn? “Ban đầu, Đức Chúa Trời sáng tạo trời và đất.” Đây là câu mở đầu của cả Kinh Thánh. Chắc chắn không phải ngẫu nhiên mà câu Kinh Thánh nầy được đặt ở vị trí đầu tiên, bắt đầu cho ...

Read more

Tình Ngài

...

Read more

Song of Praise (3/3)

...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top