Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2014 » April (Page 8)

Dòng Huyết Tha Tội

...

Read more

Jesus: Son of God

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 17/4/2014

Sống Với Thánh Kinh: 17/4/2014 Giăng 18:12-14 Chúa Giê-xu Trước Mặt Quan Án “Phi-lát hỏi: Thế anh là vua sao? Chúa Giê-xu đáp: Ông nói đúng khi bảo Ta là Vua. Đây là lý do Ta sinh ra, và tại sao ta xuống trần, chỉ vì mục đích giãi bày chân lý. Mọi người thuộc về chân lý đều nghe theo tiếng Ta” (câu 37 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi bị bắt thì Chúa Giê-xu bị đưa đến với ai? Thái độ của Ngài như thế nào ...

Read more

Thánh Ca: Bên Kia Hoàng Hôn

Tựa đề: Bên Kia Hoàng Hôn Nguyên tác: Beyond the Sunset Lời: Virgil P. Brook Nhạc: Blanche Keer Brock Lời Việt: Nguyễn Hữu Ái Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 888 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] Beyond the Sunset 1. Beyond the sunset Oh blissful morning When with our Savior Heaven is begun Earth stroll is ending Oh glorious dawning Beyond the sunset W ...

Read more

Chúa Bị Bắt

Chương 38  Đức Chúa Jesus Bị Bắt Đức Chúa Jesus và các môn đồ đi qua bên kia thung lũng Kidron. Tại đó có một khu vườn, Ngài cùng các môn đồ vào đó. Judah, là kẻ phản Ngài, cũng biết chỗ nầy; vì Đức Chúa Jesus và các môn đồ thường họp tại đây. Vì vậy, Judah đã dẫn một đội lính, cùng thuộc hạ của các trưởng tế và người Pharisees, mang đèn, đuốc và vũ khí đến đó. Đức Chúa Jesus biết tất cả những gì sẽ xảy đến ...

Read more

Gethsemane

...

Read more

Burdens Are Lifted At Calvary

...

Read more

Vì Yêu

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 16/4/2014

Sống Với Thánh Kinh: 16/4/2014 Giăng 18:15-18 Dũng Cảm hay Hèn Nhát? “Phước cho người nào chẳng đi theo mưu kế của kẻ ác, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng” (Thi Thiên 1:1). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Sứ đồ Phi-e-rơ theo “bị cáo Giê-xu” đến sân nhà Thầy Thượng tế Cai-phe? Điều gì xảy ra cho ông khi ở đó? Hành động nầy nói gì về bản chất của ông? Điều nào cần nhớ để áp dụng vào đ ...

Read more

The Old Rugged Cross

Tựa đề: The Old Rugged Cross Lời Việt: Thập Tự Xưa Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Bài Số 73 Sáng tác: Mục sư George Bernard Lời Việt: Mục sư Lê Vĩnh Thạch Trình bày:  Sampaguita [divide style="2"] [one_half] The Old Rugged Cross Mục sư George Bennard 1.   On a hill far away Stood an old rugged cross, The emblem of suff’ring and shame; And I love that old cross Where the dearest and best For a world of ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top