Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2014 » April (Page 4)

Chiên Lạc Trở Về

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 24/4/2014

Sống Với Thánh Kinh: 24/4/2014 Giăng 21:15-25 Hãy Theo Ta “Chúa Giê-xu nói điều nầy để cho biết Phi-e-rơ phải chết cách nào để làm tôn vinh Đức Chúa Trời. Sau đó Ngài phán cùng ông: Hãy theo Ta!” (câu 19, NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu bắt đầu câu chuyện với ông Phi-e-rơ khi nào? Chúa biết mọi sự, tại sao Ngài hỏi ông đến ba lần “ngươi yêu Ta chăng”? Sau khi ông Phi-e-rơ xác quyết tình yêu ông dàn ...

Read more

Chúa Giê-xu Tại Bắc Kinh – Chương 8.c

Ding Lại Thay Đổi Nữa Giám mục Ding vào thập niên 1980 đã ve vãn với các nhà Tin Lành thuần túy và đã can đảm ủng hộ các cuộc biểu tình của sinh viên vào cuối thập niên.  Ông có thể đã kết thúc chức nghiệp của ông với tinh thần hòa hoãn với đa số người Tin Lành tại Trung Quốc.  Song trong một thay đổi kỳ lạ, ông Ding đã trở về với quan điểm tân phái, độc tài và thiên cộng của thập niên 1950 trong những năm ...

Read more

Thánh Ca: Ngài Ban Cho Thêm Ơn

Tựa đề: Ngài Ban Cho Thêm Ơn Nguyên tác: He Giveth More Grace Lời: Annie Johnson Flint (1866- 1932) Nhạc: Hubert Mitchell Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 895 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] He Giveth More Grace 1. He giveth more grace as our burdens grow greater, He sendeth more strength as our labors increase; To added afflictions He addeth His merc ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 18:35-43

Cùng Học Kinh Thánh Lu-ca 18:35-43 Câu Hỏi Gợi Ý Lúc còn nhỏ, khi bạn muốn làm một điều gì tốt, nhưng bị ngăn trở, bạn cảm thấy thế nào?  Bạn đã làm gì? Câu Hỏi Thảo Luận Câu chuyện xảy ra tại đâu (18:35)?  Nhân vật chính trong câu chuyện này là ai? Người ấy bắt lấy cơ  hội gặp Chúa như thế nào? Bạn biết gì về hoàn cảnh, về đức tin, về quyết tâm của người ấy (18:35-43)? Các môn đồ của Chúa đã đối xử với ngư ...

Read more

I Am Not Ashamed

...

Read more

Then Jesus Came – BGEA (1962)

Tựa đề: Khi Giê-xu Qua Nguyên tác: Then Jesus Came Lời: Oswald Jeffrey Smith (1889-1986) Nhạc: Homer Rodeheaver [divide style="2"] [one_half] Then Jesus Came 1. One sat alone beside the highway begging, His eyes were blind, the light he could not see; He clutched his rags and shivered in the shadows, Then Jesus came and bade his darkness flee. Chorus: When Jesus comes the tempter’s pow’r is broken; When Jes ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/4/2014

Sống Với Thánh Kinh: 23/4/2014 Giăng 21:1-14 Bữa Ăn Sáng trên Bờ Biển “Chúa Giê-xu phán cùng họ: ‘Các con lại đây và dùng điểm tâm.’ Không một môn đệ nào dám hỏi Ngài: ‘Ông là ai?’ Họ biết ấy là Chúa” (câu 12 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao các môn đệ rủ nhau đi đánh cá? Kết quả đánh cá trong đêm đó thế nào? Khi nào họ nhận biết Chúa đến với họ? Vì sao Chúa Giê-xu chuẩn bị sẵn bữa điểm tâm buổi sáng hôm ...

Read more

Ngàn Lời Chúc Tán

...

Read more

Thánh Ca: Anh Nghe Không

Tựa đề: Anh Nghe Không Nguyên tác: Hark, The Voice of Jesus Calling Lời: Daniel March Nhạc: Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 894 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [/one_half] [one_half_last] [one_half] Anh Nghe Không 1. Ðêm suy tư nghe tiếng than quanh mình, Hồn người người chìm giữa mông mênh. Ðang kêu la than khóc vô hy vọng, Anh nghe tiếng đau thương ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top