Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2014 » April (Page 3)

Chương Trình Thánh Nhạc: No More Night

...

Read more

Chúa Quá Yêu Tôi

...

Read more

Cuộc Đời Chúa Jesus – Chương 12f

Tích Trữ Của Cải Trên Trời Các con đừng tích trữ của cải cho mình dưới đất, nơi có mối mọt và ten rét làm hư, và kẻ trộm lẻn vào lấy; nhưng hãy tích trữ của cải cho mình trên trời, nơi chẳng có mối mọt và ten rét làm hư, và cũng chẳng có kẻ trộm lẻn vào lấy. Vì của cải các con ở đâu, lòng các con cũng ở đó [15]. Ánh Sáng của Thân Thể Mắt là đèn của thân thể.  Nếu mắt của con tỏ, toàn thân của con sẽ tràn đầ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/4/2014

Sống Với Thánh Kinh: 26/4/2014 Ê-phê-sô 4:25-32 Một Bức Tranh Hoàn Hảo “Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy” (câu 32). Câu hỏi suy ngẫm: Một người mới trong Đấng Cơ Đốc sẽ từ bỏ điều gì và theo đuổi những điều gì (câu 25-29, 31-32)? Sống như thế nào sẽ làm buồn lòng Chúa Thánh Linh? Còn điều gì cản trở bạn bước đi tr ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/4/2014

Sống Với Thánh Kinh: 25/4/2014 Ê-phê-sô 4:17-24 Một Tâm Trí Thanh Cao “Anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm chí mình, và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật” (câu 22-24). Câu hỏi suy ngẫm: Người thế gian có lối sống như thế nào, ...

Read more

Thánh Ca: Thi Thiên 121

Tựa đề: Thi Thiên 121 Nguyên tác: Psalm 121 Lời: Charles Pur­day (1799-1885) Nhạc: Charles Pur­day (1799-1885) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 897 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] Psalm 121 1. Unto the hills around do I lift up my longing eyes O whence for me shall my salvation come, from whence arise? From God, the Lord, doth come my certain aid, Fro ...

Read more

Tài Liệu: Giáo Trình Alpha – Bài Số 1

Vài Nét Về Alpha Course – Giáo Trình Alpha Giáo Trình Alpha là một tài liệu giới thiệu một số niềm tin căn bản của người tin Chúa.  Tài liệu do Mục sư Charles Marnham, thuộc Hội Thánh Tin Lành Anh Quốc, biên soạn vào năm 1977 nhằm giúp các tín hữu trong chi hội của ông tại nhà thờ Holy Trinity, Brompton, London học biết, hoặc ôn lại, những niềm tin căn bản của người tin Chúa. Giáo Trình Alpha là một tài liệ ...

Read more

Beyond the Sunset

Tựa đề: Beyond the Sunset Lời Việt: Bên Kia Hoàng Hôn Lời: Virgil P. Brook Nhạc: Blanche Keer Brock Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Bài Số 198 Lời Việt: Nguyễn Hữu Ái [divide style="2"] [one_half] Beyond the Sunset 1. Beyond the sunset Oh blissful morning When with our Savior Heaven is begun Earth stroll is ending Oh glorious dawning Beyond the sunset When day is done 2. Beyond the sunset No clouds will ...

Read more

Thánh Ca: Dâng Mình Hầu Việc Chúa

Tựa đề: Dâng Mình Hầu Việc Chúa Nguyên tác: Tựa đề: Dâng Mình Hầu Việc Chúa Lời: Nguyệt Thu Nhạc: John R. Sweeney, 1880 Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 896 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [/one_half] [one_half_last] [one_half] Dâng Mình Hầu Việc Chúa 1. Tâm con vui mừng khi nghe Chúa kêu Cánh đồng lúa chín đang chờ trông Càng giục lòng con mau bước lê ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top