Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2014 » April (Page 2)

Chúa Là Tất Cả

Tựa đề: Chúa Là Tất Cả Nguyên tác: He's Everything To Me (Anh) Nhạc và Lời: Ralph Carmichael (1964) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ Bài Số 270 [divide style="2"] [one_half] He's Everything To Me In the stars His handiwork I see, On the wind He speaks with majesty. Though He ruleth over land and sea, What is that to me? I will celebrate Nativity, For it has a place in history, Sure! He came to se ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/4/2014

Sống Với Thánh Kinh: 29/4/2014 Ê-sai 9:7-20 Lời Kêu Gọi Sống Khác Biệt “Hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô uế, thì Ta sẽ tiếp nhận các ngươi” (2 Cô-rinh-tô 6:17). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Đức Chúa Trời trách phạt nặng giới lãnh đạo Ít-ra-ên? Sự trách phạt nầy ảnh hưởng trên dân chúng thế nào? Vì sao? Thế nào là phân rẽ khỏi thế gian, và phân rẽ để làm gì? Chúng ta ...

Read more

Thánh Ca: Cầu Xin Chúa Giúp Tôi

Tựa đề: Cầu Xin Chúa Giúp Tôi Nguyên tác: Tựa đề: Cầu Xin Chúa Giúp Tôi Lời: Alma B. Androzzo Nhạc: Alma B. Androzzo Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 900 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [/one_half] [one_half_last] [one_half] Cầu Xin Chúa Giúp Tôi 1. Lòng tôi hằng mong hành trang cuộc sống là tâm trí vui tươi và trắng trong Nhìn lên trời xanh niềm tin b ...

Read more

Tường Lưu: Sẵn Lòng Đi Theo Chúa

Sẵn Lòng Đi Theo Chúa Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa! Con sẵn lòng đi theo Ngài, đồng tù đồng chết (Lu-ca 22:33). Thô-ma nói với môn đồ khác rằng: Chúng ta cũng hãy đi tới đó đặng chết với Ngài! (Giăng 11:16) Phi-e-rơ, Thô-ma là hai thánh Tôi kính yêu, tôi cảm thấy rất gần Nên thơ tôi thường đề cập nhiều lần Với tất cả tấm lòng tôi trân trọng. Thánh Thô-ma có những lời cảm động Chúng ta đi đặng cùng chết với ...

Read more

Xin Dạy Con Biết Yêu Ngài

Nguyên tác: Xin Dạy Con Biết Yêu Ngài Nhạc và lời: Thành Tâm [divide style="2"] 1.  Chúa đã đến cho con người, Ðược xem thấy Chúa Cha trên trời. Chúa đã đến thăm con người, Người trần biết ai một Cha. Chúa mở mắt cho con người, Người tâm chánh thấy đâu "Con Ðường". Chúa cất tiếng kêu con người, Này người ơi kíp mau quay về! Ðiệp Khúc: Xin dạy con biết yêu Ngài, Vì Ngài luôn yêu mến con nhiều. Xin dạy con bi ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/4/2014

Sống Với Thánh Kinh: 28/4/2014 Ê-sai 9:1-6 Sự Sáng Lớn “Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn; và sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: “Sự sáng lớn” ở đây là gì? “Con Trẻ” mà Tiên tri Ê-sai mô tả là ai? Ngài còn có những danh xưng nào khác? Những danh xưng nầy có ý nghĩa gì? Bạn sẽ làm gì khi trải qua những giờ phút tối tăm và đau khổ trong đời? Qu ...

Read more

Liên Khúc Thánh Ca Vầng Đá Muôn Đời

Tựa đề: Vầng Đá Muôn Đời Nguyên tác: Rock of Ages  Lời: Augustus M. Toplady (1740-1778) Nhạc: Thomas Hastings (1784-1872) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 171 và 431 [divide style="2"] [one_half] Rock of Ages  1. Rock of Ages, cleft for me, Let me hide myself in thee; Let the water and the blood, From thy wounded side which flowed, Be of sin the double cure; Save from wrath and make me pure. 2. N ...

Read more

Thánh Ca: Khi Ngài Lau Mắt Lệ Rơi

Tựa đề: Khi Ngài Lau Mắt Lệ Rơi Nguyên tác: Tựa đề: Khi Ngài Lau Mắt Lệ Rơi Lời: I. Stanphill Nhạc: Ira Stanphill Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 899 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [/one_half] [one_half_last] [one_half] Khi Ngài Lau Mắt Lệ Rơi 1. Khi Ngài lau mắt lệ rơi tôi nhìn rõ tôi Con người gian ác trong tôi nay được thay mới Khi Ngài đập nát lò ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/4/2014

Sống Với Thánh Kinh: 27/4/2014 Thi Thiên 103:13-16 Đời Người như Hoa Cỏ “Đời loài người như cây cỏ, như cỏ hoa nở bông nơi đồng nội; rồi một cơn gió thổi trên bông hoa, và nó chẳng còn, chỗ nó không còn nhận biết nó nữa” (câu 15, 16). Câu hỏi suy ngẫm: Phần Thi Thiên nầy mô tả về đời người như thế nào? Điều đó nhắc nhở gì cho bạn? Tuy đời người chỉ như hoa cỏ, cát bụi, nhưng điều gì cho bạn niềm hy vọng? Nh ...

Read more

Thánh Ca: Đồi Vắng

Tựa đề: Đồi Vắng Nguyên tác: Đồi Vắng Lời: Lê Phước Thiện Nhạc: Lê Phước Thiện [divide style="2"] Lời Ca Đồi Vắng 1. Đồi vắng trong sương chiều, Jêsus đã trút hơi rồi. Ngàn cây đứng như ru hồn nhân thế đang trầm luân. Thập giá treo thân người mang bao vết gươm căm hờn. Bởi người không biết chi tình yêu Chúa Cha. Vì tình yêu nên Thiên Chúa sai Ngài đến dương trần. Gánh thay bao đớn đau đời người lầm than. Nh ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top