Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2014 » April (Page 2)

Sống Với Thánh Kinh: 29/4/2014

Sống Với Thánh Kinh: 29/4/2014 Ê-sai 9:7-20 Lời Kêu Gọi Sống Khác Biệt “Hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô uế, thì Ta sẽ tiếp nhận các ngươi” (2 Cô-rinh-tô 6:17). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Đức Chúa Trời trách phạt nặng giới lãnh đạo Ít-ra-ên? Sự trách phạt nầy ảnh hưởng trên dân chúng thế nào? Vì sao? Thế nào là phân rẽ khỏi thế gian, và phân rẽ để làm gì? Chúng ta ...

Read more

Tường Lưu: Sẵn Lòng Đi Theo Chúa

Sẵn Lòng Đi Theo Chúa Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa! Con sẵn lòng đi theo Ngài, đồng tù đồng chết (Lu-ca 22:33). Thô-ma nói với môn đồ khác rằng: Chúng ta cũng hãy đi tới đó đặng chết với Ngài! (Giăng 11:16) Phi-e-rơ, Thô-ma là hai thánh Tôi kính yêu, tôi cảm thấy rất gần Nên thơ tôi thường đề cập nhiều lần Với tất cả tấm lòng tôi trân trọng. Thánh Thô-ma có những lời cảm động Chúng ta đi đặng cùng chết với ...

Read more

Xin Dạy Con Biết Yêu Ngài

Nguyên tác: Xin Dạy Con Biết Yêu Ngài Nhạc và lời: Thành Tâm [divide style="2"] 1.  Chúa đã đến cho con người, Ðược xem thấy Chúa Cha trên trời. Chúa đã đến thăm con người, Người trần biết ai một Cha. Chúa mở mắt cho con người, Người tâm chánh thấy đâu "Con Ðường". Chúa cất tiếng kêu con người, Này người ơi kíp mau quay về! Ðiệp Khúc: Xin dạy con biết yêu Ngài, Vì Ngài luôn yêu mến con nhiều. Xin dạy con bi ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/4/2014

Sống Với Thánh Kinh: 28/4/2014 Ê-sai 9:1-6 Sự Sáng Lớn “Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn; và sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: “Sự sáng lớn” ở đây là gì? “Con Trẻ” mà Tiên tri Ê-sai mô tả là ai? Ngài còn có những danh xưng nào khác? Những danh xưng nầy có ý nghĩa gì? Bạn sẽ làm gì khi trải qua những giờ phút tối tăm và đau khổ trong đời? Qu ...

Read more

Liên Khúc Thánh Ca Vầng Đá Muôn Đời

Tựa đề: Vầng Đá Muôn Đời Nguyên tác: Rock of Ages  Lời: Augustus M. Toplady (1740-1778) Nhạc: Thomas Hastings (1784-1872) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 171 và 431 [divide style="2"] [one_half] Rock of Ages  1. Rock of Ages, cleft for me, Let me hide myself in thee; Let the water and the blood, From thy wounded side which flowed, Be of sin the double cure; Save from wrath and make me pure. 2. N ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/4/2014

Sống Với Thánh Kinh: 27/4/2014 Thi Thiên 103:13-16 Đời Người như Hoa Cỏ “Đời loài người như cây cỏ, như cỏ hoa nở bông nơi đồng nội; rồi một cơn gió thổi trên bông hoa, và nó chẳng còn, chỗ nó không còn nhận biết nó nữa” (câu 15, 16). Câu hỏi suy ngẫm: Phần Thi Thiên nầy mô tả về đời người như thế nào? Điều đó nhắc nhở gì cho bạn? Tuy đời người chỉ như hoa cỏ, cát bụi, nhưng điều gì cho bạn niềm hy vọng? Nh ...

Read more

Chương Trình Thánh Nhạc: No More Night

...

Read more

Chúa Quá Yêu Tôi

...

Read more

Cuộc Đời Chúa Jesus – Chương 12f

Tích Trữ Của Cải Trên Trời Các con đừng tích trữ của cải cho mình dưới đất, nơi có mối mọt và ten rét làm hư, và kẻ trộm lẻn vào lấy; nhưng hãy tích trữ của cải cho mình trên trời, nơi chẳng có mối mọt và ten rét làm hư, và cũng chẳng có kẻ trộm lẻn vào lấy. Vì của cải các con ở đâu, lòng các con cũng ở đó [15]. Ánh Sáng của Thân Thể Mắt là đèn của thân thể.  Nếu mắt của con tỏ, toàn thân của con sẽ tràn đầ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/4/2014

Sống Với Thánh Kinh: 26/4/2014 Ê-phê-sô 4:25-32 Một Bức Tranh Hoàn Hảo “Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy” (câu 32). Câu hỏi suy ngẫm: Một người mới trong Đấng Cơ Đốc sẽ từ bỏ điều gì và theo đuổi những điều gì (câu 25-29, 31-32)? Sống như thế nào sẽ làm buồn lòng Chúa Thánh Linh? Còn điều gì cản trở bạn bước đi tr ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top