Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2014 » April (Page 14)

Sống Với Thánh Kinh: 6/4/2014

Sống Với Thánh Kinh: 6/4/2014 Thi Thiên 103:1-5 Những Điều Cần Phải Nhớ “Hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài” (câu 2). Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả tự nhắc mình phải luôn ghi nhớ những điều gì? Vì sao ông kêu gọi “linh hồn ta” chúc tụng Chúa? Bạn tự nhắc mình phải luôn ghi nhớ những điều gì? Thi Thiên 103 bắt đầu bằng lời kêu gọi đặc biệt: “Hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng ...

Read more

Cuộc Đời Chúa Jesus – Chương 12e

Việc Từ Thiện Hãy thận trọng! Đừng phô trương việc thiện của các con trước mặt người khác để họ nhìn thấy; nếu không, các con sẽ chẳng được phần thưởng từ Cha của các con ở trên trời. Vậy! Khi các con làm việc từ thiện, đừng thổi kèn trước mặt mình như những kẻ đạo đức giả thường làm trong các hội đường và ngoài đường phố, để được người ta khen ngợi. Thật, Ta nói với các con, họ đã được phần thưởng của họ r ...

Read more

Thánh Ca: Thanh Niên Tiến Bước

Tựa đề: Thanh Niên Tiến Bước Nguyên tác: Tựa đề: Thanh Niên Tiến Bước Lời: Đinh Thống Nhạc: Philip P. Bliss, 1870 Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 877 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [/one_half] [one_half_last] [one_half] Thanh Niên Tiến Bước 1. Thanh thiếu niên Tin Lành tiến, bươn theo gót Chúa ta Thanh thiếu niên Tin Lành đi vui mừng trong tiếng ca T ...

Read more

Via Dolorosa

Tựa đề: Đường Thương Khó Nguyên tác: Via Dolorosa Sáng tác: Billy Sprague & Niles Borop Trình bày: Ban Hát Thanh Niên Tin Lành Reformed - Hòa Lan ...

Read more

Gaither Vocal Band

...

Read more

Lý Do Ngài Đến

...

Read more

He Took Your Place

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 5/4/2014

Sống Với Thánh Kinh: 5/4/2014 Ma-thi-ơ 25:14-30 Làm Lợi cho Chúa “Chủ nói: ‘Tốt lắm, đầy tớ ngay thật và trung tín. Con đã trung tín trong các việc nhỏ; ta sẽ ủy thác nhiều việc nữa. Hãy đến và chung vui với chủ con’” (câu 21 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Ý chính của câu chuyện nầy là gì? Làm lợi và trung tín có liên hệ gì? Bạn thích câu chuyện nầy ở chỗ nào? Có điều gì bạn thắc mắc trong câu chuyện nầy khôn ...

Read more

Có Đức Chúa Trời Không?

...

Read more

Thánh Ca: Hát Lên, Hỡi Lữ Khách

Tựa đề: Hát Lên, Hỡi Lữ Khách Nguyên tác: Tựa đề: Hát Lên, Hỡi Lữ Khách Lời: Carrie Wilson Nhạc: John R. Sweeney Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 876 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [/one_half] [one_half_last] [one_half] Hát Lên, Hỡi Lữ Khách 1. Hãy hát lên, hỡi lữ khách ơi Đừng lo đường xa ngại bước Ta hướng đức tin nơi thiên đàng Với bài hát thánh du ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top