Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2014 » April (Page 13)

Cha Yêu Thương

...

Read more

Cuộc Đời Chúa Jesus – Chương 12d

Ngoại Tình “Các con có nghe lời dạy: ‘Đừng phạm tội tà dâm.’ Nhưng Ta nói với các con, hễ ai nhìn một phụ nữ mà động lòng ham muốn, thì đã phạm tội tà dâm với người nữ đó rồi. Nếu con mắt bên phải của con khiến con phạm tội, hãy móc nó và quăng đi, vì thà con bị mất một phần thân thể còn hơn giữ trọn cả thân mà bị quăng vào hỏa ngục.  Nếu tay phải của con khiến con phạm tội, hãy chặt nó và quăng đi, vì thà ...

Read more

Via Dolorosa – Guitar

...

Read more

When He Was On The Cross

Tựa đề: When He Was On The Cross Nhạc: Ronald Michael Payne & Ronny Hinson Trình bày: Jason Crabb I'm not on an ego trip I'm nothing on my own I made mistakes I often slip Just common flesh and bones But I'll prove someday just why I say I'm of a special kind For when He was on the cross I was on His mind. The look of love was on His face Thrones were on His head The blood was on His scarlet robe Staine ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 3/4/2014

Sống Với Thánh Kinh: 3/4/2014 Thi Thiên 39:1-13 Hy Vọng Nơi Cuối Con Đường “Lạy Đức Giê-hô-va, xin cho con biết sự cuối cùng của đời con, và số các ngày con là thế nào; xin cho con biết đời mình mỏng manh dường bao!” (câu 4 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Những câu nào cho thấy Vua Đa-vít nhận biết sự mong manh, ngắn ngủi vô nghĩa của cuộc đời? Dù vậy, ông tìm thấy những hy vọng nào? Hy vọng nơi đâu? Những gian n ...

Read more

Chúa Giê-xu Tại Bắc Kinh – Chương 8.b

Quan Hệ Với Thế Giới Bên Ngoài Trong khi Ðảng Cộng Sản phải tranh đấu với những tranh chấp này, Hội Ðồng Tin Lành Trung Quốc bắt đầu tái quan hệ với Tin Lành thế giới bên ngoài.  Năm 1983, Tổng Giám Mục Anh, Mục sư Robert Runcie, đến thăm Trung Quốc qua lời mời của Ding.  Thời điểm không thuận lợi lắm.  Ðây là giai đoạn cuối cùng của tả phái muốn lật ngược lại những cải cách kinh tế, xã hội, và văn hóa mà Ð ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 18:18-30

Cùng Học Kinh Thánh Lu-ca 18:18-30 Câu Hỏi Gợi Ý Nếu phải cho đi những vật giá trị mà bạn đang có, vật gì bạn khó từ bỏ nhất?  Tại sao? Câu Hỏi Thảo Luận Vị quan trong câu chuyện này đã hỏi Đức Chúa Jesus vấn đề gì (18:18)? Câu hỏi thể hiện quan điểm nào? Trong phần đầu của câu trả lời, Đức Chúa Jesus muốn người này nhận biết điều gì (18:19)?  Đức Chúa Jesus chỉ trích dẫn một phần của mười điều răn (18:20). ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 2/4/2014

Sống Với Thánh Kinh: 2/4/2014 Gióp 8:8-22 Chúa Tể Trị “Kìa, Đức Chúa Trời không bỏ người trọn vẹn, cũng không tiếp tay cho kẻ gian ác” (câu 20 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Phần Kinh Thánh nầy cho thấy ông Binh-đát quan niệm thế nào về thiện ác? Quan niệm của đời nầy về thiện ác, lẽ công bằng như thế nào? So sánh truyền thống đạo đức của con người với chân lý Thánh Kinh, bạn có tin trên tất cả sự việc dù nhỏ ha ...

Read more

Ý Nghĩa Thuộc Linh Của Mẫu Tự Hy-bá-lai: Mêm

Chữ Thứ Mười Ba: MÊM (nước) Số tiêu biểu: 40 Chữ thứ mười ba trong mẫu tự Hy-bá-lai là MÊM, nghĩa là "nước". Phát âm như chữ M. Hình dáng chữ nầy tựa như sóng biển. Kinh Thánh chép chữ "nước" 631 lần. Lần đầu trong Sáng Thế Ký 1:2 lần cuối trong Khải-thị 22:17. Nước là một trong ngũ-hành của công việc sáng tạo, là nhu yếu phẩm cho muôn vật mọi loài. Trong nước có sự sống sinh sản những động vật. Đức Chúa Tr ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 1/4/2014

Sống Với Thánh Kinh: 1/4/2014 2 Sử Ký 32:20-33 Tự Mãn với Những Thành Tựu “Nhưng khi các sứ giả mà vua Ba-by-lôn sai đến để hỏi thăm về dấu lạ đã xảy ra trong xứ, thì Đức Chúa Trời tạm lìa vua để thử xem lòng dạ vua thế nào” (câu 31 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Nêu những sự việc xảy ra trong cuộc đời Vua Ê-xê-chia trong phần Kinh Thánh hôm nay? Thái độ Vua Ê-xê-chia thế nào với những thành tựu đó? Những ưu và ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top