Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2014 » April (Page 12)

Thánh Ca: Thánh Thủ

Tựa đề:      O Sacred Head Now Wounded Nhạc:         Hans L. Hassler (1564-1612) Hòa âm:    Johann S. Bach (1685-1750) Lời Anh: Paul Gerhardt  và James W. Alexander Lời Việt: Ban Soạn Thảo Thánh Ca (1924) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài số 98. [divide style="2"] [one_half] Thánh Thủ 1. Đầu Chúa tôi sao trông gục nghiêng? - Vì đảng ác nhân mỉa mai Đội mão gai cho Vua Thượng Thiên. Thê thảm, đớn đa ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 10/4/2014

Sống Với Thánh Kinh: 10/4/2014 Ê-phê-sô 5:15-20 Sống Khôn Ngoan “Vậy, phải hết sức thận trọng trong cách sống của anh chị em – đừng như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan” (câu 15 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Sự khôn, dại ở đời khác sự khôn, dại trong Chúa như thế nào? Điều gì trong nếp sống chứng tỏ mình là khôn ngoan theo lời Chúa dạy? Bằng cách nào chúng ta có thể tự đánh giá nếp sống mình là khôn ...

Read more

Thánh Ca: Báp-têm, Sống Đời Sống Mới

Tựa đề: Báp-têm, Sống Đời Sống Mới Nguyên tác: Tựa đề: Báp-Têm, Sống Đời Sống Mới Lời: Phan Minh Nghĩa Nhạc: Howard L. Brown, 1935 Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 881 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [/one_half] [one_half_last] [one_half] Báp-Têm, Sống Đời Sống Mới 1. Hát vui mừng ngợi ca Chúa luôn đêm ngày Mãi biết ơn Ngài luôn thương xót Cứu cuộc đời ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 18:31-34

Cùng Học Kinh Thánh Lu-ca 18:31-34 Câu Hỏi Gợi Ý Khi phải đối diện với một quyết định khó khăn, ai là người bạn muốn chia sẻ, tâm tình?  Bạn cảm thấy như thế nào nếu người đó không hiểu bạn? Câu Hỏi Thảo Luận Chúa đã gọi ai để báo tin về những việc quan trọng sắp xảy ra?  Tại sao Chúa làm như vậy (18:31)? Những điều rất quan trọng Chúa loan báo sẽ xảy ra là gì (18:32-33)?  Những điều này khác hẳn vinh quang ...

Read more

If That Isn’t Love

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 9/4/2014

Sống Với Thánh Kinh: 9/4/2014 2 Cô-rinh-tô 6:1-2 Ân Huệ của Ngày Cứu Rỗi “Tôi nói cho anh chị em, hiện nay là thời ân huệ của Đức Chúa Trời, hiện nay là ngày cứu rỗi” (câu 2b NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Nhận ân sủng Chúa cách vô ích nghĩa là gì? Có gì liên quan giữa Ê-sai 49:8 và phần Kinh Thánh chúng ta suy ngẫm hôm nay? Nhận biết “Hiện nay là ngày cứu rỗi” bạn cần phải làm gì? Sứ đồ Phao-lô đang nói với ...

Read more

Thánh Ca: Dâng Con Cho Chúa

Tựa đề: Dâng Con Cho Chúa Nguyên tác: Tựa đề: Dâng Con Cho Chúa Lời: Nguyệt Thu Nhạc: Daniel B. Towner, 1887 Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 880 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [/one_half] [one_half_last] [one_half] Dâng Con Cho Chúa 1. Đem con đến với Cha, xin Ngài chăm nom đưa dắt Đang khi còn trong nôi cho đến lúc khi bạc đầu Như trang giấy trắng t ...

Read more

Ý Nghĩa Thuộc Linh Của Mẫu Tự Hy-bá-lai: Nun

Chữ Thứ Mười Bốn: NUN (Cá) Số tiêu biểu: 30 Chữ thứ mười bốn của mẫu tự Hy-bá-lai là NUN, chữ nầy nghĩa là cá. Phát âm như chữ N. Kinh thánh nói đến chữ CÁ khoảng 61 lần. Có nhiều phép lạ xảy ra liên quan đến cá như: cá nuốt Giô na, cá mà các môn đồ đánh lưới được nhiều vô số, Chúa hóa cá ra nhiều cho dân chúng, cá mang đồng bạc đến cho Chúa Giê-xu nộp thuế, một mẻ cá phi thường sau khi Chúa Giê-xu từ kẻ ch ...

Read more

Giê-xu Chúa Yêu Tôi

...

Read more

Once to Every Man and Nation – Piano

...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top