Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2014 » April (Page 11)

Thánh Ca: Hãy Yêu Thương Nhau

Tựa đề: Hãy Yêu Thương Nhau Nguyên tác: Love One Another Lời: ……… Nhạc: ……… Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 883 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] [/one_half] [one_half_last] Hãy Yêu Thương Nhau Lời Việt: Vĩnh Phúc (31/5/1982) Này con hãy yêu thương! Càng yêu mến nhau hơn vì Ta đã chuộc con Tận tình lo lắng cho nhau Cùng chia sớt thương đau vì Ta chuộc ...

Read more

Lời Căn Dặn Lúc Chia Tay

Lời An Ủi "Lòng các con đừng bối rối. Hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin Ta nữa. Trong nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở; nếu không phải như vậy, tại sao Ta lại nói với các con: Ta đi chuẩn bị cho các con một chỗ? Nếu Ta đi và chuẩn bị một chỗ cho các con, thì Ta sẽ trở lại đem các con đến cùng Ta; để Ta ở đâu thì các con cũng ở đó. Các con biết Ta đi đâu, và biết đường đi nữa.” Đường Đến Với Đức Chúa Trời Thomas ...

Read more

Gô-gô-tha

...

Read more

Power of the Cross

...

Read more

Giê-xu Đã Sống Lại Rồi

Tựa đề: Giê-xu Đã Sống Lại Rồi Nhạc và lời: Nguyễn Duy Trung Trình bày: Tuyết Mai ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 11/4/2014

Sống Với Thánh Kinh: 11/4/2014 Phi-líp 3:17-21 Cách Ăn Ở của Cơ Đốc Nhân “Nhưng chúng ta là công dân trên trời. Chúng ta đang trông đợi Đấng Cứu Thế từ đó đến, là Chúa Giê-xu Cơ Đốc” (câu 20 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Cách ăn ở của Cơ Đốc nhân khác gì với cách ăn ở của người chưa tin Chúa? Thù nghịch thập tự giá của Đấng Cơ Đốc nghĩa là gì? Ý thức mình là công dân trên trời khích lệ chúng ta thế nào trong ...

Read more

Thánh Ca: Báp-têm Trong Danh Chúa

Tựa đề: Báp-têm Trong Danh Chúa Nguyên tác: Tựa đề: Báp-Têm Trong Danh Chúa Lời: Nguyệt Thu Nhạc: I. Baltzell Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 882 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [/one_half] [one_half_last] [one_half] Báp-Têm Trong Danh Chúa 1. Từ ngày có Chúa, tôi vui mừng sinh ra trong gia đình thiêng liêng đầy ơn phước Nhờ Ngài cứu vớt, nay tôi được ...

Read more

Tiệc Chia Tay

Tiệc Chia Tay Đến ngày lễ Bánh Không Men, là ngày chiên con của lễ Vượt Qua phải được cung hiến, Đức Chúa Jesus sai Peter và John, và dặn: “Hãy đi và sửa soạn lễ Vượt Qua để chúng ta cùng ăn.”  Hai người thưa: “Thầy muốn chúng con sửa soạn lễ ấy tại đâu?”   Ngài đáp: “Khi vào thành, có một người mang vò nước sẽ gặp các con. Hãy theo người ấy vào nhà  và nói với chủ nhà: ‘Thầy hỏi ông: Phòng khách mà Ta và c ...

Read more

O Sacred Head Now Wounded

Tựa đề:      O Sacred Head Now Wounded Nhạc:         Hans L. Hassler (1564-1612) Hòa âm:    Johann S. Bach (1685-1750) Lời Anh: Paul Gerhardt  và James W. Alexander Lời Việt: Ban Soạn Thảo Thánh Ca (1924) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài số 98. [divide style="2"] [one_half] Thánh Thủ 1. Đầu Chúa tôi sao trông gục nghiêng? - Vì đảng ác nhân mỉa mai Đội mão gai cho Vua Thượng Thiên. Thê thảm, đớn đa ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top