Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2014 » March

Thánh Ca: Tôi Là Chiên Của Chúa

Tựa đề: Tôi Là Chiên Của Chúa Nguyên tác: His Sheep I Am Lời: Orien Johnson Nhạc: Orien Johnson Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 872 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] His Sheep I Am In God's Green Pastures Feeding 1. In God’s green pastures feeding, by His cool waters lie; Soft in the evening walk My Lord and I. All the sheep of His pasture fare so wond ...

Read more

Give Them All To Jesus

Tựa đề: Trao Hết Cho Chúa Nguyên tác: Give Them All To Jesus Sáng tác: Phil Johnson and Bob Benson Sr. Trình bày: Evie Karlsson [divide style="2"] [one_half] Give Them All To Jesus 1. Are you tried of chasing pretty rainbows? Are you tired of spinning round and round? Wrap up all the shattered dreams of your life And at the feet of Jesus lay them down Chorus: Give them all, give them all Give them all to Je ...

Read more

Thái Độ Với Chúa

Hỡi các con cái loài người sự vinh hiển ta sẽ bị sỉ nhục cho đến chừng nào? (Thi-thiên 4:2) Một nhà văn sâu sắc đã lập một bản liệt kê đáng buồn về những vinh dự mà dân Y-sơ-ra-ên mù quáng đã dành cho nhà Vua mà họ mong đợi từ lâu. 1. Họ dành cho Ngài một cuộc diễn hành danh dự, trong đó những toán lính La-mã, các thầy tế lễ Do-thái, đàn ông và đàn bà dự phần, còn chính Ngài lại phải vác cây thập tự. Ðó là ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 31/3/2014

Sống Với Thánh Kinh: 31/3/2014 Ê-phê-sô 4:17-24 Một Tâm Trí Thanh Cao “Rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm chí mình, và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật” (câu 22-24). Câu hỏi suy ngẫm: Người thế gian có lối sống như thế nà ...

Read more

Thánh Ca: Lòng Nguyện Theo Jêsus

Tựa đề: Lòng Nguyện Theo Jêsus Nguyên tác: Tựa đề: Lòng Nguyện Theo Jêsus Lời: Garo Christians Nhạc: Dân ca Indian Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 871 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [/one_half] [one_half_last] [one_half] Lòng Nguyện Theo Jêsus 1. Lòng nguyện theo Jêsus, con quyết đi theo Ngài Jêsus yêu thương con, con quyết đi theo Ngài Lòng nguyện t ...

Read more

When I Survey the Wondrous Cross

Tựa đề: Giờ Được Chiêm Ngưỡng Thập Giá Nguyên tác: When I Survey the Wondrous Cross Lời: Isaac Watts Nhạc: Lowell Mason Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài Số 95 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài Số 69 [divide style="2"] [one_half] When I Survey the Wondrous Cross 1. When I survey the wondrous cross On which the Prince of Glory died; My richest gain I count but loss, And pour contempt ...

Read more

Trên Đỉnh Si-ôn

...

Read more

Thánh Ca: Giờ Được Chiêm Ngưỡng Thập Tự

Tựa đề: Giờ Được Chiêm Ngưỡng Thập Giá Nguyên tác: When I Survey the Wondrous Cross Lời: Isaac Watts Nhạc: Lowell Mason Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài Số 95 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài Số 69 [divide style="2"] [one_half] When I Survey the Wondrous Cross 1. When I survey the wondrous cross On which the Prince of Glory died; My richest gain I count but loss, And pour contempt ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/3/2014

Sống Với Thánh Kinh: 30/3/2014 Thi Thiên 102:12-28 Ngày Tháng của Con Nằm trong Tay Chúa “Đức Chúa Trời ôi! Các năm Chúa tồn tại từ đời nầy qua đời kia. Xin đừng cất con đi khi nửa đời dang dở!” (câu 24). Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả có ý gì khi so sánh sự ngắn ngủi của đời mình với sự trường tồn của Chúa? Bạn nghĩ mình còn bao nhiêu năm nữa trên đất? Bạn sẽ sử dụng những năm tháng nầy như thế nào? “Ngày tháng ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top