Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2014 » February (Page 6)

Tiếng Chuông Lòng Vui Vẻ – 209

...

Read more

I Love The Lord

...

Read more

Mục sư Nguyễn Bá Quang: Đấng Chăn Chiên

Kinh Thánh: I Phi-e-rơ 2:21-24 Diển giả: Mục sư Nguyễn Bá Quang Sứ điệp: Đấng Chăn Chiên [divide style="2"] 21. ... Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài;  22. Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút chi dối trá; 23. Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề hăm dọa, nhưng cứ phó mình cho Đấng xử đoán công bình; Ngà ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 15/2/2014

Sống Với Thánh Kinh: 15/2/2014 Lu-ca 12:13-21 Không Mất Linh Hồn “Nếu một người chiếm được cả thế gian, nhưng mất linh hồn mình, thì được ích lợi gì? Vì người lấy gì để đổi được linh hồn mình?” (Mác 8:36, 37 NIV VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Phần Kinh Thánh hôm nay cho thấy con người thường quan tâm về điều gì nhiều nhất? Điều đó nói về điều gì trong con người? Chúa Giê-xu dạy điều gì đáng cho chúng ta quan t ...

Read more

You Put This Love In My Heart

Nguyên tác: You Put This Love In My Heart Sáng tác: Keith Green Trình bày: Keith Green ...

Read more

Được Chúa Yêu

Tựa đề: Nearer, My God, to Thee Lời Việt: Càng Gần Chúa Hơn Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Bài Số 240 và 461 Lời: Sarah Flower Adams Nhạc: Lowell Mason (1856) Trình bày: Siu-Y-Cao [divide style="2"] [one_half] Nearer, My God, to Thee 1. Nearer, my God, to thee, Nearer to thee! E'en though it be a cross That raiseth me, Still all my song shall be, Nearer, my God, to thee; Nearer, my God, to thee, Neare ...

Read more

Cuộc Đời Chúa Jesus – Chương 10a

Chương 10   Chúa Chữa Lành Người Bị Quỷ Ám Đức Chúa Jesus đi xuống Capernaum - một thành trong miền Galilee - và giảng dạy trong ngày sa-bát.  Họ kinh ngạc về sự giảng dạy của Ngài vì lời Ngài đầy uy quyền. Lúc ấy, trong hội đường có một người bị tà linh ám hại, người ấy la lớn: “Lạy Ðức Chúa Jesus ở Nazareth! Tôi biết Ngài là Ðấng Thánh của Ðức Chúa Trời. Ngài định làm gì với chúng tôi? Ngài đến để tiêu di ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 14/2/2014

Sống Với Thánh Kinh: 14/2/2014 Cô-lô-se 1:15-23 Đúng Vị Trí “Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài,... đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả” (câu 16). Câu hỏi suy ngẫm: Qua các câu 15-20, Chúa tạo dựng nên chúng ta cho vị trí nào? Với mục đích gì? Mục đích nầy có gì phước hạnh? Làm sao chúng ta sống có ý nghĩa dựa theo mục đích tạo dựng của Chúa? Một dụng cụ, hay một chiếc máy dù có tinh vi đến ...

Read more

Your Love Broke Through

Nguyên tác: Your Love Broke Through Sáng tác: Keith Green Trình bày: Keith Green ...

Read more

Tình Yêu và Tha Thứ

...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top