Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2014 » February (Page 5)

Thánh Ca: I Need Thee Every Hour

...

Read more

Chúa Cất Hết Nỗi Đau

...

Read more

Ý Nghĩa Thuộc Linh Của Mẫu Tự Hy-bá-lai: Zain

Chữ Thứ Bảy: ZAIN (Khí giới) Số tiêu biểu: 7 Chữ thứ bảy trong mẫu tự Hy-bá-lai là ZAIN (đọc như chữ Z) có nghĩa là "khí giới". Danh từ chỉ về "khí giới" trong tiếng Hy-bá-lai có bảy từ ngữ, được nêu ra trong 23 câu Kinh Thánh. Nó bao gồm các loại như: gươm, giáo, áo giáp, thuẫn, giây nịt lưng, mũ, giày, cung, tên, búa, rìu v. v... Trước cơn Đại Hồng Thủy có một người sanh từ dòng dõi Ca-in tên là Tu-banh C ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 18/2/2014

Sống Với Thánh Kinh: 18/2/2014 Giăng 17:1-5 Biết Chúa “Sự sống đời đời là nhận biết Cha, tức là Đức Chúa Trời duy nhất và chân thật, cùng Đức Chúa Giê-xu Christ là Đấng Cha sai đến” (câu 3 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu định nghĩa thế nào về sự sống đời đời? Nhận biết Chúa có nghĩa là gì? Biết Chúa phước hạnh ra sao? Làm sao chúng ta có thể biết Chúa càng hơn? Người đã được Chúa cứu chuộc thì khôn ...

Read more

Sứ Mạng Đời Con

...

Read more

Hợp Xướng: Jerusalem

Tựa đề: Jerusalem Nguyên tác: Ierusalim Trình bày: Ban Hợp Xướng và Dàn Nhạc Quốc Gia Romania ...

Read more

Hiểu Được Tình Yêu

  Lạy Ðức Giê-hô-va vạn quân? Ngài sẽ không thương xót Giê-ru-sa-lem và các thành của Giu-đa cho đến chừng nào... Ðức Giê-hô-va dùng những lời lành, những lời yên ủi đáp lại thiên sứ (Xa-cha-ri 1:12-13) Thật là một câu trả lời êm dịu, ngọt ngào cho một lời cầu vấn đầy lo âu! Ước mong tối nay chúng ta cũng hưởng được niềm vui của câu trả lời đó. Ôi, Si-ôn! Biết bao điều tốt lành đã dành riêng cho ngươi. Thời ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 17/2/2014

Sống Với Thánh Kinh: 17/2/2014 Ê-phê-sô 1:3-14 Sống Sung Mãn “Kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết và hủy diệt; còn Ta đến để chiên được sự sống, và được sự sống sung mãn” (Giăng 10:10 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Theo Ê-phê-sô 1:3-14, thì con dân Chúa được những phước thiêng liêng (thuộc linh) nào? Các phước ấy quý giá ra sao? Các phước ấy có tương quan gì với ý nghĩa cuộc sống chúng ta? Người được Chúa cứu chuộ ...

Read more

Mừng Duyên Lứa Đôi

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 16/2/2014

Sống Với Thánh Kinh: 16/2/2014 Thi Thiên 97:1-12 Sự Tể Trị của Đức Giê-hô-va “Đức Giê-hô-va cai trị! Hỡi cả trái đất, hãy mừng rỡ!” (câu 1a). Câu hỏi suy ngẫm: Sự tể trị của Đức Giê-hô-va được mô tả qua những điều nào? Vì sao tác giả nhắc đi nhắc lại “hãy mừng rỡ, hãy vui mừng” (câu 1, 8, 11, 12)? Niềm tin về sự tể trị của Chúa có ý nghĩa thế nào trong đời sống bạn? Bạn có kinh nghiệm gì về niềm vui mà Ch ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top