Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2014 » February (Page 3)

Through His Eyes

...

Read more

Đời Không Có Chúa

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/2/2014

Sống Với Thánh Kinh: 23/2/2014 Thi Thiên 98:1-9 Dâng Lên Bài Ca Mới “Hãy hát cho Đức Giê-hô-va một bài ca mới” (câu 1a). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao tác giả kêu gọi con dân Chúa dâng lên Ngài một bài ca mới? “Bài ca mới” ở đây nói về điều gì? Bài ca mới nào bạn muốn dâng lên Chúa? Bài ca mới là kết quả của một kinh nghiệm mới với Chúa của tác giả. Đức Chúa Trời là Đấng luôn hành động. Ngài làm nên những điều ...

Read more

The Savior Is Waiting

Tựa đề: Tiếng Gọi Nguyên tác: The Savior Is Waiting (1958) Nhạc và lời: Ralph Carmichael Lời Việt: Nguyễn Hữu Ái Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Bài Số 238 Trình bày: Heritage Singers [divide style="2"] [one_half] The Savior Is Waiting 1. The Savior is waiting to enter your heart. Why don't you let Him come in? There's nothing in this world to keep you apart! What is your answer to Him? Refrain Time aft ...

Read more

Mục sư Nguyễn Bá Quang: Nếp Sống Nên Thánh Và Tin Kính

Kinh Thánh: II Phi-e-rơ 3:8-18 Diển giả: Mục sư Nguyễn Bá Quang Sứ điệp: Nếp Sống Nên Thánh Và Tin Kính [divide style="2"] 8. Thưa anh chị em yêu dấu, xin đừng quên điều nầy: đối với Chúa, một ngày như một ngàn năm, và một ngàn năm như một ngày. 9. Chúa không chậm trễ thực hiện lời hứa của Ngài như một số người cho là chậm trễ đâu, nhưng Ngài kiên nhẫn với anh chị em, vì không muốn người nào chết mất, nhưng ...

Read more

Joshua Fit the Battle of Jericho

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/2/2014

Sống Với Thánh Kinh: 22/2/2014 Ê-sai 4:2-6 Lửa Sẽ Thanh Tẩy “Chúa dùng thần công lý và thần thiêu đốt để tẩy rửa sự ô uế của các con gái Si-ôn, tẩy sạch máu của Giê-ru-sa-lem khỏi giữa nó” (câu 4 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Ê-sai trông đợi và hy vọng điều gì? “Chồi” là ai (câu 2)? “Chồi” nầy khác với những nhà lãnh đạo khác như thế nào? Ai thực hiện quá trình thanh tẩy ở đây? Có điều nào trong cuộc đ ...

Read more

Cuộc Đời Chúa Jesus – Chương 10b

Chúa Chữa Lành Người Bại Một ngày kia Ðức Chúa Jesus đang giảng dạy, có những người Pharisee và các thầy dạy giáo luật ngồi gần đó. Những vị ấy từ các làng trong vùng Galilee, Judea và từ Jerusalem đến. Quyền năng của Chúa ở trong Ngài để Ngài chữa bịnh. Và rồi, người ta khiêng đến một người bị bại nằm trên cáng. Họ tìm cách đem người ấy vào đặt trước mặt Ngài.  Vì đông người quá, không thể đem người bại li ...

Read more

Thánh Nhạc

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/2/2014

Sống Với Thánh Kinh: 21/2/2014 1 Cô-rinh-tô 15:50- 58 Làm Công Việc Chúa Cách Dư Dật “Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu” (câu 58). Câu hỏi suy ngẫm: Những gì sẽ xảy ra vào thời chung kết thế giới? Trước viễn tượng chung kết thế giới, con dân Chúa nên làm gì trong hiện t ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top