Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2014 » January (Page 6)

Vâng Theo Chúa

...

Read more

Mục sư Lê Hoàng Phu: Tự Do

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 17/1/2014

Sống Với Thánh Kinh: 17/1/2014 Lu-ca 12:13-15 Chúa Nói Mục Đích Đời Sống (1): Không Phải Để Kiếm Tiền “Ngài phán với họ, “Hãy cẩn thận và hãy giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, vì sự sống con người không trị giá bằng có nhiều của cải” (câu 15 BD2011). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa từ chối xử kiện cho hai anh em về việc chia gia tài? Trong lời cảnh báo của Chúa (câu 15), Ngài muốn nói gì về sự tham lam? Làm vi ...

Read more

Save by Grace

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 16/1/2014

Sống Với Thánh Kinh: 16/1/2014 Ê-phê-sô 2:8-10 Bạn Là Tác Phẩm của Chúa  “Vì chúng ta là tác phẩm của Ngài, được tạo nên trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, để làm những việc thiện lành, là việc Ðức Chúa Trời đã chuẩn bị trước cho chúng ta để theo đó mà tiến hành” (câu 10, BDM). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô nói chúng ta là tác phẩm của Đức Chúa Trời, có nghĩa gì? Chúa dựng nên chúng ta với mục đích gì? Là tác phẩ ...

Read more

Chúa Giê-xu Tại Bắc Kinh – Chương 4.c

PHONG TRÀO TÁI SINH (Born Again Movement) Cũng giống như Trương Dung Lương, Từ Dung Trạch cũng là một môn đệ của Lý Thiên Ân và sau này vào năm 1997 trở thành nhà lãnh đạo của một nhóm Cơ Ðốc.  Vào cuối thập niên 90, nhóm của ông Trương đã trở thành cốt lõi của mạng lưới có thể là lớn nhất tại Trung Quốc, và cũng là mạng lưới tiếng tăm nhất gọi là Phong Trào Tái Sanh, còn gọi là Phong Trào Toàn Vẹn hoặc Pho ...

Read more

Chỉ Trông Mong Duy Chúa

...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 15:25-32

Cùng Học Kinh Thánh Lu-ca 15:25-31 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn nghĩ rằng mình đã hy sinh làm việc quá nhiều cho Chúa hay không?  Có khi nào bạn bất bình vì Chúa quá khoan dung với những người lầm lạc? Câu Hỏi Thảo Luận Người con trai lớn có những ưu điểm nào (15:27)?  Nhận thức sai lầm nào khiến người này không vui hưởng phước hạnh trong những năm tháng làm việc tại nhà cha mình (15:29, 31)? Người con trai ...

Read more

Great Is Thy Faithfulness – Guitar

Nguyên tác: Great Is Thy Faithfulness Tựa đề: Thánh Chúa Thành Tín Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Bài Số 43 Trình bày: John Fitzgerald McGill & Craig Chapman ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 15/1/2014

Sống Với Thánh Kinh: 15/1/2014 1 Phi-e-rơ 1:18-20a Giá Trị của Bạn  “Anh chị em không biết thân thể của anh chị em là đền thờ của Chúa Thánh Linh, Ngài đang ở trong anh chị em, và anh chị em nhận Ngài từ Ðức Chúa Trời sao? Anh chị em không còn thuộc về chính mình nữa” (1 Cô-rinh-tô 6:19 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Bạn tự đánh giá thấy đời sống mình có những giá trị nào? Làm sao bạn có những giá trị đó? Giá ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top